Aspekty prawne wydawania orzeczeń i opinii przez zespoły orzekające działające w poradniach psychologiczno - pedagogicznych.

Korzyści

1

W trakcie szkolenia zdobędą Państwo wiedzę z następujących obszarów:

2

różnicy między opinią, a orzeczeniem

3

rodzaje opinii i orzeczeń

Opis

Szkolenie skierowane jest do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych zajmujących się opiniowaniem oraz orzecznictwem, jak również dla Rad Pedagogicznych i nauczycieli pracujących z uczniem na terenie szkoły posiadającym opinię lub orzeczenie. 

Program szkolenia

 • Podstawa prawna wydawania orzeczeń i opinii.
 • Rodzaje wydawanych dokumentów.
 • Etapy edukacyjne na które wydawane są poszczególne dokumenty.
 • Wymagania niezbędne do diagnozy autyzmu, w tym Zespołu Aspergera.
 • Skład Zespołu Orzekającego.
 • Pozostałe osobą mogące uczestniczyć w posiedzeniu Zespołu Orzekającego.
 • Dokumenty składane przez rodzica/prawnego opiekuna.
 • Przebieg procedury diagnostycznej:
 • rodzaje wniosków
 • badania diagnostyczne
 • posiedzenie zespołu orzekającego
 • informacje zawarte w dokumencie
 • zalecenia
 • decyzje odmowne
 • terminy wydawania dokumentów

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas