KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Kategoria

Znajdź odpowiedni
dla siebie kurs

Jak sprostać wyzwaniom roku szkolnego? Organizacja nowego roku szkolnego, kierunki polityki oświatowej 2020/21, zmiany w przepisach, planowanie pracy dydaktycznej

Jak sprostać wyzwaniom roku szkolnego? Organizacja nowego roku szkolnego, kierunki polityki oświatowej 2020/21, zmiany w przepisach, planowanie pracy dydaktycznej

Podstawa programowa kształcenia ogólnego w ośmioklasowej szkole podstawowej

Wdrażanie zmian w kształceniu branżowym w roku szkolny 2020-2021 w kontekście kierunków polityki oświatowej państwa ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia zawodowego osób dorosłych

Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno- pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów

Wdrażanie zmian w kształceniu branżowym w roku szkolny 2020-2021 w kontekście kierunków polityki oświatowej państwa ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia zawodowego osób dorosłych

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Doradztwo prawne

Już wkrótce

Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas