Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Zapisz się

Warunkiem uczestnictwa jest jak najszybsze przesłanie karty zgłoszenia. Poniższy formularz poprowadzi Cię krok po kroku przez proces rejestracji na szkolenie.

Zapisz się na szkolenie

Wprowadź dane potrzebne do rejestracji osób
i potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.


Wpisz koniecznie nr telefonu komórkowego,
na który przed szkoleniem przyślemy SMS-em potwierdzenie czasu i miejsca szkolenia

Dalej Anuluj

Podsumowanie wprowadzonych danych.

Zapisz się Cofnij
Najczęściej wybierane pozycje

Zmienione zasady gromadzenia danych w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) w roku szkolnym 2017/2018. Ochrona danych osobowych w zbiorach zgromadzonych w szkole. NOWE ZASADY OCHRONY DANYCH zgodne z UE RODO 2018

Uczestnicy: dyrektorzy,osoby wprowadzające dane SIO oraz pracownicy JST


Opis szkolenia

Zmiany w ustawie o systemie informacji oświatowej (SIO) związane są z kwestiami technologicznymi jej funkcjonowania  i dotyczą nowych rozwiązań architektury systemu, usprawnienia komunikacji użytkowników oraz modyfikacji schematu przekazywania danych. Przewidziano również pewne uproszczenie sposobu zbierania danych gromadzonych w systemie.

System Informacji Oświatowej jest obecnie  skonsolidowany. Dzięki temu dane w systemie są tylko w centralnej bazie SIO, są do niej wprowadzane przez aplikację internetową, a nie przez bazy lokalne.

System Informacji Oświatowej stanowi jedna baza danych SIO (centralna baza), której administratorem jest MEN. Dane sa przekazywane do SIO za pośrednictwem aplikacji internetowej, przez przeglądarkę internetową.
Zgodnie z nowelą odchodzi się od gromadzenia w SIO m.in. danych indywidualnych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej czy socjalnej na rzecz danych zbiorczych.


Większość przepisów nowelizacji dotyczących SIO weszła w życie 24 lipca 2017 r. 


Na zajęciach pokażemy Państwu:
·  zakres i zasady wprowadzania danych do Systemu Informacji Oświatowej (SIO) zgodnie ze zmianami wprowadzanymi od 24 lipca  2017 r.,
·   techniczne wymogi dotyczące sposobów wprowadzania danych do  SIO;
·    podstawowe zasady ochrony danych osobowych zgromadzonych w zbiorach prowadzonych elektronicznie i papierowo w szkole/placówce.

Korzyści ze szkolenia


Celem zajęć jest dostarczenie informacji na temat skutecznego i zgodnego z prawem wykonywania zadań związanych z funkcjonowaniem Systemu Informacji Oświatowej

Po zajęciach uczestnik:
- wie jakie zadania stoją przed szkołą/placówką wynikające z realizacji obowiązków statystycznych; zna procedury dotyczące obowiązku ochrony danych osobowych;
- potrafi właściwie zainstalować i wprowadzać dane do poszczególnych modułów SIO; potrafi stosować w praktyce zasady ochrony danych osobowych;
- rozumie znaczenie rzetelnej informacji;

Program szkolenia


  1. Wstęp – podstawy prawne
·         Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji o światowej (Dz. U. Nr 49, poz.463 ze zm.),
·         Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 139,  poz. 814),
·         Ustawa z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz.941),
·         Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej (Dz.U., poz.1639),
·         Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 9439)
·         Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (  Dz. U. z 20016 r., poz.922),
  1. Nowe procedury związane z funkcjonowaniem SIO:
·         Procedury związane z uprawnieniami do dostępu do bazy danych SIO (składanie wniosków o udzielenie upoważnienia, cofanie upoważnień, przedłużanie uprawnień),
·         Zmiany w Rejestrze  Szkół i Placówek Oświatowych związane r reformą systemu edukacji,
·         Nowa procedura weryfikacji ucznia i nauczyciela,
·         Rejestracja danych identyfikacyjnych nauczyciela i ich modyfikacja – NOWA MOŻLIWOŚĆ SYSTEMU,
·         Rejestracja, modyfikacja i usuwanie oddziałów podstawowych – NOWA MOŻLIWOŚĆ SYSTEMU,
·         Zmiana schematu przekazywania danych do SIO,
·         Terminy udostępniania SIO w wersji przeglądarkowej,
·         Zmiany terminów wprowadzania danych do SIO,
·         Zmiany w zakresie gromadzonych danych.
  1. Aspekty techniczne związane z wprowadzeniem danych do SIO:
·         Instalacja przeglądarki na komputerze,
·         Sposoby wprowadzania danych
  1. Praktyczne aspekty gromadzenia danych w zmodernizowanym SIO w poszczególnych modułach:
·         Wprowadzanie danych do poszczególnych modułów programu,
·         Modyfikacja danych wprowadzonych,
·         Postępowanie z osobami  niezweryfikowanymi,
  1. Podstawowe zasady ochrony danych osobowych w zbiorach gromadzonych w szkole/placówce:
·         Podstawowe pojęcia – zasady ochrony danych osobowych,
·         Zbiory danych osobowych gromadzone w szkole/placówce,
·         Przetwarzanie danych osobowych,
·         Dokumentacja przetwarzania danych osobowych,
·         Odpowiedzialność za naruszenie zasad ochrony danych osobowych,
·         NOWE ZASADY OCHRONY DANYCH zgodne z UE RODO 2018.
  1. Podsumowanie:
·         Odpowiedzi na pytania,
·         Bazy wiedzy na temat SIO
·         Wsparcie merytoryczne i techniczne dla uczestników poprzez kontakt e-mailowy z wykładowcą w ciągu 1 miesiąca od daty szkolenia

Wykładowca


Bogdan Żerkowski – ekspert w zakresie administracji, nadzoru pedagogicznego i zarządzania oświatą oraz informatyki, edukator instytutu, wcześniej st. wizytator Wydziału Strategii Nadzoru Pedagogicznego KO w Warszawie, wieloletni dyrektor Zespołu Szkół, odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Od lat współpracuje z kadrą oświatową na poziomie opracowywania i realizacji szkoleń.

Koszt szkolenia

310.00 zł (koszt 1 osoby)

Poznajmy się

Dane kontaktowe