Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Zapisz się

Warunkiem uczestnictwa jest jak najszybsze przesłanie karty zgłoszenia. Poniższy formularz poprowadzi Cię krok po kroku przez proces rejestracji na szkolenie.

Zapisz się na szkolenie

Wprowadź dane potrzebne do rejestracji osób
i potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.


Wpisz koniecznie nr telefonu komórkowego,
na który przed szkoleniem przyślemy SMS-em potwierdzenie czasu i miejsca szkolenia

Dalej Anuluj

Podsumowanie wprowadzonych danych.

Zapisz się Cofnij
Najczęściej wybierane pozycje

Kurs dla pedagoga szkolnego- rola i zadania pedagoga w świetle aktualnych przepisów

Uczestnicy: Pedagog, psycholog, nauczyciel, wychowawca, dyrektor


Opis szkolenia

We współczesnej szkole, zmiennej, pełnej trudnych sytuacji, nagromadzonych emocji, pedagog szkolny odgrywa niesłychanie ważną rolę. Pedagog jako osoba z odpowiednim wykształceniem, przygotowaniem i osobowością, powinna sprostać oczekiwaniom uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrektora placówki. Jednocześnie winna zrealizować wiele zadań wynikających ze zmieniających się  zapisów prawa oświatowego, współpracować z licznymi instytucjami i często rozwiązywać wiele bieżących problemów. Zadania te nabierają szczególnej wagi w kontekście zmian dotyczących organizowania     i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej – uczniom, rodzicom i nauczycielom; współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w nieznanych dotychczas obszarach – diagnostycznym i postdiagnostycznym.
Jak pogodzić te – czasem rozbieżne –  oczekiwania z licznymi obowiązkami i jednocześnie nie stracić wiary we własne kompetencje zawodowe. 
Proponujemy Państwu szkolenie, dzięki któremu pedagodzy odnowią i uporządkują zasoby swojej wiedzy, dzieląc się doświadczeniami i przykładami dobrych praktyk, z akcentem na  dbałość o własny zrównoważony rozwój zawodowy i osobowościowy.

Korzyści ze szkolenia


W wyniku aktywnego udziału w szkoleniu uczestnik:
- uporządkuje i zaktualizuje wiedzę o zadaniach i roli pedagoga we współczesnej szkole - w kontekście zmienionego prawa oświatowego,
- pozna przykłady dobrych praktyk z zakresu działalności pedagoga szkolnego,
- oceni jakość swojej pracy i naniesie korektę we własnych planach działania.

Program szkolenia


  1.   Pedagog szkolny czyli kto? Wzór osobowy, oczekiwania, kwalifikacje.  
  2.   Zadania pedagoga w świetle prawa oświatowego.  
  3.   Diagnoza jako podstawa planowania pracy.  
  4.   Specyfika pracy pedagoga w kontekście funkcjonowania konkretnej placówki oraz środowiska lokalnego.  
  5.   Realizacja szkolnego programu profilaktyczno-wychowawczego szkoły a zadania pedagoga.  
  6.   Działalność interwencyjna w oparciu o szkolne procedury.  
  7.   Obszar pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole a zadania pedagoga.  
  8.   Pedagog jako członek rady pedagogicznej czyli jak pracować zespołowo.  
  9.   Szczególne obszary współpracy z poradnia psychologiczno-pedagogiczną w świetle zmienionych aktów prawnych.  
  10.   Współpraca pedagoga z instytucjami i organizacjami – planowanie, organizowanie, dokumentowanie.  
  11.   Codzienna praca czyli „trudny” uczeń, rodzic, współpracownik – jak się komunikować skutecznie.  
  12.   Dokumentowanie działań pedagoga szkolnego.  
  13.   Przykłady dobrych praktyk czyli jak pracują inni – część warsztatowa.  
  14.   Jak mają pomagać sobie ci, którzy pomagają innym – o wypaleniu zawodowym i odnawianiu zasobów własnych szkolnego pedagoga.  
  15.   Dyskusja, wymiana refleksji, pytania.  

Wykładowca


Krystyna Budzianowska - ekspert  w zakresie nadzoru pedagogicznego  oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej, doktor nauk humanistycznych, historyk, literaturoznawca, absolwentka podyplomowych studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Zarządzania Oświatą, edukator instytutu, rzeczoznawca MEN, wieloletni nauczyciel, wicedyrektor szkoły. 

Koszt szkolenia

310.00 zł (koszt 1 osoby)

Poznajmy się

Dane kontaktowe