Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Zapisz się

Warunkiem uczestnictwa jest jak najszybsze przesłanie karty zgłoszenia. Poniższy formularz poprowadzi Cię krok po kroku przez proces rejestracji na szkolenie.

Zapisz się na szkolenie

Wprowadź dane potrzebne do rejestracji osób
i potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.


Wpisz koniecznie nr telefonu komórkowego,
na który przed szkoleniem przyślemy SMS-em potwierdzenie czasu i miejsca szkolenia

Dalej Anuluj

Podsumowanie wprowadzonych danych.

Zapisz się Cofnij
Najczęściej wybierane pozycje

Skuteczne i sprawne podsumowanie pracy PRZEDSZKOLA za I półrocze 2017-2018, zgodnie ze zmianami w prawie oświatowym

Uczestnicy: Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli przedszkoli publicznych i niepublicznych

Korzyści ze szkolenia


Podczas szkolenia zaproponujemy Państwu różnorodne sposoby i narzędzia do opracowania realizacji zadań za pierwsze półrocze 2017- 2018 Podpowiemy jak skutecznie i efektywnie przeprowadzić radę klasyfikacyjną, które uprawnienia delegować na członków rady pedagogicznej, podamy przykładowe opracowania i analizy.

Program szkolenia


1. Zaplanowanie i organizacja zebrania rady pedagogicznej  podsumowujące prace przedszkola w I półroczu- przykładowy porządek zebrania dla nauczycieli
2. Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej, wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania dziecka,  wzory opracowań.
3. Ocena efektów kształcenia, wychowania i opieki, realizacja celów i zadań nowej podstawy programowej.  – przykładowe rozwiązania.
4. Ogólne wnioski dyrektora przedszkola z pełnionego nadzoru pedagogicznego: a) z ewaluacji wewnętrznej, b) kontroli przestrzegania przepisów prawa przez nauczycieli c) wspomagania nauczycieli d) monitowania obszarów pracy przedszkola
5.  Informacje o działalności przedszkola– zadania dyrektora i nauczycieli, wnioski i rekomendacje.
6.. Podsumowanie działań w zakresie realizacji kierunków polityki oświatowej państwa, wnioski i rekomendacje.
7. Przykłady dokumentów, zapisów, wystąpień.

Wykładowca


Halina Szymańska – edukator Instytutu Kształcenia EKO-TUR, ekspert w zakresie zarządzania i organizacji pracy szkoły oraz nadzoru pedagogicznego, edukator instytutu, wcześniej wieloletni dyrektor szkoły,  twórca wielu innowacji i eksperymentów pedagogicznych - laureat nagród MEN.

Koszt szkolenia

310.00 zł (koszt 1 osoby)

Poznajmy się

Dane kontaktowe