Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Zapisz się

Warunkiem uczestnictwa jest jak najszybsze przesłanie karty zgłoszenia. Poniższy formularz poprowadzi Cię krok po kroku przez proces rejestracji na szkolenie.

Zapisz się na szkolenie

Wprowadź dane potrzebne do rejestracji osób
i potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.


Wpisz koniecznie nr telefonu komórkowego,
na który przed szkoleniem przyślemy SMS-em potwierdzenie czasu i miejsca szkolenia

Dalej Anuluj

Podsumowanie wprowadzonych danych.

Zapisz się Cofnij
Najczęściej wybierane pozycje

PROJEKTOWANIE PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2018/2019 - ARKUSZ ORGANIZACJI SZKOŁY/PLACÓWKI OŚWIATOWEJ; Ruch kadrowy w oświacie w okresie specjalnych regulacji prawnych

Uczestnicy: dyrektorzy szkół i placówek, specjaliści ds. kadr, referenci, pracownicy urzędów miast, gmin, powiatów nadzorujący szkoły i placówki oświatowe


Opis szkolenia


Szkolenie pozwoli Państwu poznać aktualne przepisy prawne dotyczące organizacji roku szkolnego 2018/2019.
Po szkoleniu będziecie Państwo mogli podejmować  decyzje kadrowe związane z organizacją nowego roku szkolnego, a wynikające ze zmienionych przepisów ustawy Karta Nauczyciela.
Poznacie Państwo przykładowe rozwiązania stosowane przez organy prowadzące w celu realizacji lokalnej polityki oświatowej. 
Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów szkół/placówek oświatowych.

Korzyści ze szkolenia


Podczas szkolenia:
1. Uczestnik poznaje aktualne podstawy prawne tworzenia arkusza organizacji szkoły na przyszły rok szkolny.
2. Uczestnik potrafi dokonać sprawdzenia zawartości i poprawności arkusza organizacji oraz szkolnych planów nauczania przedstawionych przez dyrektora szkoły.
3. Uczestnik potrafi dokonać indywidualnej oceny sytuacji dotyczącej nauczyciela, związanej z ruchem kadrowym w szkole.

Program szkolenia


 1. Zasady tworzenia i opiniowania arkusza organizacji szkoły/placówki oświatowej z uwzględnieniem różnych szkolnych planów nauczania:
 2. Podstawy prawne;
  Zawartość arkusza organizacji szkoły/placówki; wpływ organu prowadzącego
  Nadzór nad kwalifikacjami nauczycieli;
  Uprawnienia rady pedagogicznej i związków zawodowych na etapie tworzenia arkusza organizacji szkoły/placówki;
  Planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  Zajęcia dodatkowe w arkuszu organizacji;
  1. Formy zatrudniania pracowników pedagogicznych:
  Zatrudnianie w oparciu o zapisy Karty Nauczyciela,
  Zatrudnianie w oparciu o umowy wynikające z kodeksu pracy
  Zatrudnianie w oparciu o umowy wynikające z   ustawy o systemie oświaty,
  Umowy cywilno-prawne w szkole publicznej i niepublicznej;
  1. Zmiany stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych zgodnie z Kartą Nauczyciela (po uwzględnieniu zmian).
  Powierzenie stanowiska kierowniczego w szkole,
  Przeniesienie na własną prośbę; Przeniesienie z urzędu za zgodą nauczyciela,
  Przeniesienie z urzędu bez zgody nauczyciela,
  Przeniesienie w stan nieczynny (art.20 KN, art.226 ustawy z 14.12.2017).
  Ograniczenie zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania,
  Uzupełnienie etatu w innej szkole,
  Zgody na dodatkowe zatrudnianie;
  Przydzielanie godzin ponadwymiarowych;
  Pierwszeństwo w zatrudnieniu dla pewnych grup nauczycieli.
  1. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na czas nieokreślony i poprzez mianowanie.
  2. Kryteria wyboru nauczyciela do zwolnienia (ograniczenia zatrudnienia) w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego:
  Rodzaje kryteriów,
  Kolejność stosowania
  1. Przykłady dokumentów i rozwiązań:
  Nowe szkolne plany nauczania
  Dokumenty kadrowe

Wykładowca


Robert Ludwiniak – wykładowca prawa oświatowego i prawa pracy, wcześniej dyrektor zespołu szkół sportowych, radca ministra w MEN, egzaminator OKE, ukończył seminarium doktoranckie – polityka edukacyjna i zarządzanie oświatą, absolwent  studiów na Wydziale Polonistyki UW oraz na Wydziale Prawa i Administracji UW – prawo pracy, ukończył także studia podyplomowe na kierunku administracja rządowa i samorządowa. Od lat współpracuje z kadrą oświatową na poziomie opracowywania i realizacji szkoleń.

Koszt szkolenia

310.00 zł (koszt 1 osoby)

Poznajmy się

Dane kontaktowe