Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Zapisz się

Warunkiem uczestnictwa jest jak najszybsze przesłanie karty zgłoszenia. Poniższy formularz poprowadzi Cię krok po kroku przez proces rejestracji na szkolenie.

Zapisz się na szkolenie

Wprowadź dane potrzebne do rejestracji osób
i potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.


Wpisz koniecznie nr telefonu komórkowego,
na który przed szkoleniem przyślemy SMS-em potwierdzenie czasu i miejsca szkolenia

Dalej Anuluj

Podsumowanie wprowadzonych danych.

Zapisz się Cofnij
Najczęściej wybierane pozycje

PROJEKTOWANIE PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2018/2019 - ARKUSZ ORGANIZACJI SZKOŁY/PLACÓWKI OŚWIATOWEJ; Ruch kadrowy w oświacie w okresie specjalnych regulacji prawnych

Uczestnicy: Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele


Opis szkolenia

Szkolenie pozwoli Państwu poznać aktualne przepisy prawne dotyczące organizacji roku szkolnego 2018/2019.
Po szkoleniu będziecie Państwo mogli podejmować  decyzje kadrowe związane z organizacją nowego roku szkolnego, a wynikające ze zmienionych przepisów ustawy Karta Nauczyciela.
Poznacie Państwo przykładowe rozwiązania stosowane przez organy prowadzące w celu realizacji lokalnej polityki oświatowej. 
Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów szkół/placówek oświatowych.

Korzyści ze szkolenia


1. Uczestnik poznaje aktualne podstawy prawne tworzenia arkusza organizacji szkoły na przyszły rok szkolny.
2. Uczestnik potrafi dokonać sprawdzenia zawartości i poprawności arkusza organizacji oraz szkolnych planów nauczania przedstawionych przez dyrektora szkoły.
3. Uczestnik potrafi dokonać indywidualnej oceny sytuacji dotyczącej nauczyciela, związanej z ruchem kadrowym w szkole.

Program szkolenia


 1. Zasady tworzenia i opiniowania arkusza organizacji szkoły/placówki oświatowej z uwzględnieniem różnych szkolnych planów nauczania:
 • Podstawy prawne;
 • Zawartość arkusza organizacji szkoły/placówki; wpływ organu prowadzącego
 • Nadzór nad kwalifikacjami nauczycieli;
 • Budowa szkolnych planów nauczania na poszczególne etapy kształcenia w oparciu o ramowe plany określone przez MEN;
 • Tworzenie rozkładów zajęć szkolnych w szkole;
 • Uprawnienia rady pedagogicznej i związków zawodowych na etapie tworzenia arkusza organizacji szkoły/placówki;
 • Planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • Zajęcia dodatkowe w arkuszu organizacji;
 
 1. Formy zatrudniania pracowników pedagogicznych:
 • Zatrudnianie w oparciu o zapisy Karty Nauczyciela,
 • Zatrudnianie w oparciu o umowy wynikające z kodeksu pracy
 • Zatrudnianie w oparciu o umowy wynikające z   ustawy o systemie oświaty,
 • Umowy cywilno-prawne w szkole publicznej i niepublicznej;
 1. Zmiany stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych zgodnie z Kartą Nauczyciela (po uwzględnieniu zmian).
 • Powierzenie stanowiska kierowniczego w szkole,
 • Przeniesienie na własną prośbę; Przeniesienie z urzędu za zgodą nauczyciela,
 • Przeniesienie z urzędu bez zgody nauczyciela,
 • Przeniesienie w stan nieczynny (art.20 KN, art.226 ustawy z 14.12.2017).
 • Ograniczenie zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania,
 • Uzupełnienie etatu w innej szkole,
 • Zgody na dodatkowe zatrudnianie;
 • Przydzielanie godzin ponadwymiarowych;
 • Pierwszeństwo w zatrudnieniu dla pewnych grup nauczycieli.
 1. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na czas nieokreślony i poprzez mianowanie.
 2. Kryteria wyboru nauczyciela do zwolnienia (ograniczenia zatrudnienia) w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego:
 • Rodzaje kryteriów,
 • Kolejność stosowania
 1. Przykłady dokumentów i rozwiązań:
 • Nowe szkolne plany nauczania
 • Dokumenty kadrowe

Wykładowca


Bogdan Żerkowski – ekspert w zakresie administracji, nadzoru pedagogicznego i zarządzania oświatą oraz informatyki, edukator instytutu, wcześniej st. wizytator Wydziału Strategii Nadzoru Pedagogicznego KO w Warszawie, wieloletni dyrektor Zespołu Szkół, odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Od lat współpracuje z kadrą oświatową na poziomie opracowywania i realizacji szkoleń.

Koszt szkolenia

310.00 zł (koszt 1 osoby)

Poznajmy się

Dane kontaktowe