Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Zapisz się

Warunkiem uczestnictwa jest jak najszybsze przesłanie karty zgłoszenia. Poniższy formularz poprowadzi Cię krok po kroku przez proces rejestracji na szkolenie.

Zapisz się na szkolenie

Wprowadź dane potrzebne do rejestracji osób
i potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.


Wpisz koniecznie nr telefonu komórkowego,
na który przed szkoleniem przyślemy SMS-em potwierdzenie czasu i miejsca szkolenia

Dalej Anuluj

Podsumowanie wprowadzonych danych.

Zapisz się Cofnij
Najczęściej wybierane pozycje

Jak przygotować się do zmian związanych z oceną pracy nauczyciela zgodnie ze zmianami w KN i projektowanymi aktami wykonawczymi. Nowe zadania dyrektora związane z oceną pracy nauczycieli i awansem zawodowym.....-PRZEPRASZAMY-BRAK WOLNYCH MIEJSC- ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ EDYCJĘ SZKOLENIA 20.03.2018

Uczestnicy: Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele


Opis szkolenia

PRZEPRASZAMY-BRAK WOLNYCH MIEJSC- ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ EDYCJĘ SZKOLENIA 20.03.2018

Szanowni Dyrektorzy,
 nowe przepisy prawa nakładają na dyrektora i nauczycieli nowe zadania związane z oceną pracy. Zmiany dotyczące oceniania pracy nauczycieli – rozszerzenie skali ocen, wprowadzenie obowiązkowej okresowej oceny pracy, także po osiągnięciu danego stopnia awansu zawodowego, dodatek finansowy za ocenę wyróżniającą obowiązek stworzenia regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli to szczególnie ważne zadania postawione przed dyrektorem ale i nauczycielami.  
     Podczas szkolenia omówimy nowe rozwiązania dotyczące zasad przebiegu ścieżki awansu zawodowego, przedstawimy rozwiązania dotyczące oceny pracy nauczycieli, podpowiemy, jak przygotować się do nowych zmian, zarówno ze strony kadry kierowniczej jak i nauczycieli, pokażemy przykładowe rozwiązania dotyczące tego istotnego zagadnienia. Podpowiemy, na co zwrócić szczególną uwagę w ramach wspomagania nauczycieli. 

PRZEPRASZAMY-BRAK WOLNYCH MIEJSC- ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ EDYCJĘ SZKOLENIA 20.03.2018

Korzyści ze szkolenia


1. Uczestnik szkolenia pozna aktualne i projektowane przepisy prawa oświatowego związane z oceną pracy i awansem zawodowym nauczycieli.
2.Słuchacz będzie wiedział, w jaki sposób przygotować się do zmian po wprowadzeniu przepisów prawa.
3. Słuchacz potrafi zgodnie z przepisami prawa zaplanować zadania dotyczące stworzenia regulaminu określającego wskaźniki pracy nauczycieli.

Program szkolenia


  1.   Omówienie zmian dotyczących awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli wynikających z nowelizacji Karty Nauczyciela.  
  2.   Szczegółowe rozwiązania w zakresie oceniania nauczycieli wynikające z projektowanego rozporządzenia.  
  3.   Charakterystyka szczegółowych kryteriów oceny pracy nauczyciela dostosowana do stopni awansu zawodowego.  
  4.   Ważne terminy i zasady dotyczące zasięgania opinii o pracy nauczyciela  
  5.   Niezbędne rozwiązania, które powinny się znaleźć w regulaminie oceniania.  
  6.   Prawo do dodatku za wyróżniającą pracę.  
  7.   Omówienie kryteriów dotyczących oceny pracy dyrektora  
  8.   Panel dyskusyjny.  

Wykładowca


Halina Szymańska – edukator Instytutu Kształcenia EKO-TUR, ekspert w zakresie zarządzania i organizacji pracy szkoły oraz nadzoru pedagogicznego, edukator instytutu, wcześniej wieloletni dyrektor szkoły,  twórca wielu innowacji i eksperymentów pedagogicznych - laureat nagród MEN.

Dodatkowe informacje

Koszt szkolenia

310.00 zł (koszt 1 osoby)

Poznajmy się

Dane kontaktowe