Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Zapisz się

Warunkiem uczestnictwa jest jak najszybsze przesłanie karty zgłoszenia. Poniższy formularz poprowadzi Cię krok po kroku przez proces rejestracji na szkolenie.

Zapisz się na szkolenie

Wprowadź dane potrzebne do rejestracji osób
i potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.


Wpisz koniecznie nr telefonu komórkowego,
na który przed szkoleniem przyślemy SMS-em potwierdzenie czasu i miejsca szkolenia

Dalej Anuluj

Podsumowanie wprowadzonych danych.

Zapisz się Cofnij
Najczęściej wybierane pozycje

Rola i zadania Inspektora Danych Osobowych (IOD) w szkole/placówce oświatowej w świetle przepisów o ochronie danych osobowych od 25 maja 2018 (RODO)

Uczestnicy: Dyrektorzy szkół, pracownicy sekretariatów i administracji szkół, administratorzy bezpieczeństwa informacji (inspektorzy ochrony danych IOD ) w szkołach oraz pracownicy wydziałów oświaty


Opis szkolenia


Status i obowiązki Inspektora Ochrony Danych osobowych według rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych)
 
Ogólne rozporządzenie unijne w sprawie ochrony danych osobowych (RODO) obowiązywać będzie począwszy od dnia 25 maja 2018 r. Ponieważ podlega ono bezpośredniemu zastosowaniu na obszarze całej Unii Europejskiej, to z tym dniem praktyka ochrony danych osobowych wkroczy w kolejną fazę rozwoju. Wszystkie podmioty przetwarzające w ramach swojej działalności dane osobowe będą zmuszone wdrożyć nowe zasady i spoczywać będą na nich zupełnie nowe obowiązki. Szkolenie ma na celu wskazanie jak będzie status prawny , zakres i sposób działania oraz obowiązki Inspektora Ochrony Danych Osobowych w placówkach oświatowych.


Korzyści ze szkolenia


Cele ogólne:
1. zapoznanie uczestników szkolenia z elementami ogólnego rozporządzenia unijnego w sprawie ochrony danych osobowych (RODO),
2. zapoznanie uczestników szkolenia zakresem nowelizacji przepisów o ochronie danych osobowych w kontekście obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych
3. omówienie aspektów praktycznych przetwarzania danych osobowych w placówkach oświatowych.
Cele szczegółowe (korzyści dla uczestników):
1. dla dyrektora - uzyskanie większej świadomości co do konsekwencji nieprzestrzegania omawianych przepisów prawa; zyskanie wiedzy w zakresie praktycznego zastosowania RODO w placówce oświatowej,
2. dla nauczycieli i pracowników administracji - uzyskanie większej świadomości co do konsekwencji nieprzestrzegania omawianych przepisów prawa; zyskanie wiedzy w zakresie praktycznego zastosowania RODO w placówce oświatowej,
3. dla wszystkich - zyskanie umiejętności praktycznego zastosowania omawianych przepisów prawnych.

Program szkolenia


1. Przetwarzanie danych osobowych w placówkach oświatowych – wybrane zagadnienia
1)  rodzaje danych osobowych,
2) zbiory danych osobowych,
3) dokumentacja szkolna związana z przetwarzaniem danych osobowych,
4) dopuszczalność przetwarzania danych osobowych w placówkach oświatowych.
 
2. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – wybrane zagadnienia

1) skutki przyjęcia rozporządzenia jako narzędzia prawnego reformy w ochronie danych osobowych
2) główne cele ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
3) wykładnia przepisów ogólnego rozporządzenia – rola motywów rozporządzenia

3. Wpływ RODO na dotychczasowe zasady przetwarzania danych osobowych
1) nowe obowiązki w zakresie dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych
2) ocena ryzyka w procesie przetwarzania danych osobowych
3) upoważnienia
4) obowiązki informacyjne

4. Nowe obowiązki i prawa administratorów bezpieczeństwa informacji (inspektorów ochrony danych) w świetle opinii wydanych przez Grupę Roboczą
1) prawo do  włączania się we wszystkie sprawy dotyczące ochrony danych osobowych
2) prawo do uzyskania niezbędnych środków
3) obowiązki o charakterze informacyjno-doradczym
4) obowiązki o charakterze nadzorczym
5) obowiązki o charakterze komunikacyjnym
6) obowiązki związane z zachowaniem tajemnicy
7) pozostałe obowiązki
8) Zasada oparta na ryzyku a funkcja inspektora ochrony danych osobowych (Risk-Based Approach)

5. Aspekty praktyczne związane z przetwarzaniem danych osobowych w placówkach oświatowych z uwzględnieniem znowelizowanych przepisów prawa powszechnie obowiązującego
1) obowiązki informacyjne wobec osób, których dane osobowe przetwarza placówka oświatowa (uczniowie, rodzice)
2) zmiany dotyczące dokumentacji w placówce oświatowej
3) zgody na przetwarzanie danych osobowych i upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
4) prowadzenie strony internetowej
5) rozpowszechnianie wizerunku
6) współpraca wewnątrz placówki oświatowej oraz współpraca z rodzicami.

6. Panel dyskusyjnyWykładowca


Jolanta Fiedeń-Zabłotny- radca prawny, wykładowca i ekspert z zakresu prawa oświatowego i prawa pracy. Od wielu lat pomaga naszym klientom rozwiązywać trudne problemy związane z zatrudnianiem pracowników, organizacją i funkcjonowaniem szkoły. Absolwentka Wydziału Prawa w Wyższej Szkole Handlu i Prawa w Warszawie. Autorka artykułów o tematyce prawnej publikowanych na portalu internetowym  www.plonsk24.pl  oraz www.edurada.pl

Koszt szkolenia

310.00 zł (koszt 1 osoby)

Poznajmy się

Dane kontaktowe