Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Zapisz się

Warunkiem uczestnictwa jest jak najszybsze przesłanie karty zgłoszenia. Poniższy formularz poprowadzi Cię krok po kroku przez proces rejestracji na szkolenie.

Zapisz się na szkolenie

Wprowadź dane potrzebne do rejestracji osób
i potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.


Wpisz koniecznie nr telefonu komórkowego,
na który przed szkoleniem przyślemy SMS-em potwierdzenie czasu i miejsca szkolenia

Dalej Anuluj

Podsumowanie wprowadzonych danych.

Zapisz się Cofnij
Najczęściej wybierane pozycje

Dokumentowanie pracy rady pedagogicznej. Protokołowanie zebrań rady pedagogicznej w postaci tradycyjnej i elektronicznej

Uczestnicy: Protokolant, nauczyciel, dyrektor


Opis szkolenia

Szanowni Państwo,
zgodnie z przepisami prawa oświatowego posiedzenia rady pedagogicznej powinny być protokołowane. Jak powinien wyglądać taki protokół, w jakiej wersji go prowadzić? Tego dowiedzą się Państwo na naszym szkoleniu.

Celem głównym zajęć jest dostarczenie informacji o sposobach i metodach prowadzenia protokolarza zebrań rady pedagogicznych.

Udział w szkoleniu pozwoli Państwu właściwie zorganizować proces protokołowania zebrań rady pedagogicznej zgodnie z obowiązującym prawem, regulaminem rady oraz zasadami pracy biurowej.

Serdecznie zapraszamy.

Korzyści ze szkolenia


Po zakończeniu zajęć uczestnicy:
1. znają zasady tworzenia protokołów z zebrań organów kolegialnych,
2. potrafią właściwie i zgodnie z zasadami prowadzić protokolarz zebrań rady pedagogicznej

Program szkolenia


1.    Rada pedagogiczna jako kolegialny organ szkoły:
·   uprawnienia i zadania ustawowe rady pedagogicznej,
·   zasady prowadzenia zebrań rady pedagogicznej,
·   budowa uchwały rady pedagogicznej,
·   rodzaje uchwał rady pedagogicznej,
·   regulamin rady pedagogicznej
2.    Ogólne zasady sporządzania protokołów – pułapki protokołowania:
·   niedostateczne przygotowanie,
·   własna niepewność,
·   problemy ze słuchaniem,
·   pośpiech,
·   brak notatek,
·   nieprzejrzysta forma,
·   zabarwienie emocjonalne,
·   rezygnacja,
·   nieprofesjonalne sformułowania,
3.    Protokołowanie w wersji tradycyjnej – wzór protokołu „załącznikowego”.
4.    Protokołowanie z wykorzystaniem technologii komputerowej:
·   problemy techniczne (edytor tekstu, formatowanie tekstu, przechowywanie kopii na nośniku, wykorzystanie poczty elektronicznej),
·   stosowanie jednolitych dokumentów,
·   tworzenie księgi protokołów.
5.    Podsumowanie

Wykładowca


Robert Ludwiniakwykładowca prawa oświatowego i prawa pracy, wcześniej dyrektor zespołu szkół sportowych, radca ministra w MEN, egzaminator OKE, ukończył seminarium doktoranckie – polityka edukacyjna i zarządzanie oświatą, absolwent  studiów na Wydziale Polonistyki UW oraz na Wydziale Prawa i Administracji UW – prawo pracy, ukończył także studia podyplomowe na kierunku administracja rządowa i samorządowa. Od lat współpracuje z kadrą oświatową na poziomie opracowywania i realizacji szkoleń.

Koszt szkolenia

345.00 zł (koszt 1 osoby)

Poznajmy się

Dane kontaktowe