Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Zapisz się

Warunkiem uczestnictwa jest jak najszybsze przesłanie karty zgłoszenia. Poniższy formularz poprowadzi Cię krok po kroku przez proces rejestracji na szkolenie.

Zapisz się na szkolenie

Wprowadź dane potrzebne do rejestracji osób
i potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.


Wpisz koniecznie nr telefonu komórkowego,
na który przed szkoleniem przyślemy SMS-em potwierdzenie czasu i miejsca szkolenia

Dalej Anuluj

Podsumowanie wprowadzonych danych.

Zapisz się Cofnij
Najczęściej wybierane pozycje

UPORZĄDKOWANIE DOKUMENTACJI SZKOŁY W OPARCIU O NOWE PRZEPISY PRAWA WCHODZĄCE W ŻYCIE 1 WRZEŚNIA 2018 POD KĄTEM AWANSU ZAWODOWEGO, OCENY PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO. TWORZENIE PRAWA WEWNĄTRZSZKOLNEGO PRZEZ DYREKTORA.

Uczestnicy: Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele


Opis szkolenia

Nowe przepisy prawa nakładają na dyrektora i nauczycieli  zadania związane z tworzeniem nowych dokumentów wewnątrzszkolnych. Każda szkoła /placówka jest zobowiązana do tworzenia, realizowania, i modyfikowania obowiązujących dokumentów. Dokumenty, ich zawartość, sposób wprowadzenia do realizacji w szkole/placówce jest warunkiem koniecznym do jej prawidłowego funkcjonowania. Na szczególną uwagę zasługuje realizacja i sposób dokumentowania zadań realizowanych przez nauczycieli w związku z nowym rozporządzeniem o ocenie pracy nauczycieli, rozporządzeniem o awansie zawodowym, czy realizacja zadań wynikających z nadzoru pedagogicznego. Podczas szkolenia przedstawimy nowe rozwiązania dotyczące dokumentów szkolnych, podpowiemy, jakie zadania zlecić zespołom, aby ich praca przyniosła efekty, na co zwrócić uwagę w nowych dokumentach wewnątrzszkolnych i jak je wprowadzić. Szkolenie uporządkuje informacje dyrektora o tak ważnym obszarze pracy szkoły jak ocena pracy nauczycieli, awans zawodowy oraz realizacja zadań wynikających z planu nadzoru.

Korzyści ze szkolenia


1. Uczestnik szkolenia pozna aktualne przepisy prawa oświatowego związane z tworzeniem, realizacją i modyfikacją dokumentów niezbędnych w funkcjonowaniu placówki, oceny pracy nauczycieli, awansu zawodowego i nadzoru pedagogicznego.
2. Słuchacz potrafi zgodnie z przepisami prawa zbudować projekt planu rozwoju zawodowego, opisać zadania realizowane w oparciu o regulamin w sprawie oceny pracy nauczycieli.
3. Słuchacz pozna różne sposoby realizacji zadań z nadzoru pedagogicznego oraz dokumentowania działań w tym zakresie.
4.Uczestnik będzie wiedział, w jaki sposób po wprowadzeniu przepisów prawa dostosować dokumenty szkolne do nowych wymogów.

Program szkolenia


1. Omówienie zmian dotyczących awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli wynikających z nowelizacji Karty Nauczyciela.
 
2. Szczegółowe rozwiązania w zakresie oceniania nauczycieli wynikające z nowego rozporządzenia 
a) przykładowe arkusze samooceny pracy nauczyciela;
b) nowatorskie i innowacyjne rozwiązania w pracy nauczycieli;
c) nowe rozwiązania w tworzeniu karty oceny pracy nauczycieli, 
 
3. Awans zawodowy nauczycieli w świetle nowego rozporządzenia  
a) rozpoczęcie stażu przez nauczycieli – uwarunkowania prawne;
b) wymagania na poszczególne stopnie awansu zawodowego;
c) plan rozwoju zawodowego -  główne założenia;
d) nowe zadania opiekuna stażu;
e) dokumentacja niezbędna w prawidłowym przebiegu awansu zawodowego.
 
4. Realizacja zadań wynikających z nadzoru pedagogicznego pod kątem oceny pracy:
a) ewaluacja jako forma nadzoru – planowanie, realizacja, dokumentowanie;
b) kontrola oceny stanu przestrzegania przepisów prawa w placówce – omówienie narzędzi;
c) wspomaganie nauczycieli - zadania dyrektora szkoły/placówki;
d) obserwacja jako narzędzie zbierania informacji w procesie bieżącego nadzoru;
e) przykładowe wzory arkuszy obserwacji zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i innych zadań statutowych w nawiązaniu do oceny pracy nauczycieli;
f) monitorowanie – obszary monitorowania w placówce, narzędzia. 
g) realizacja głównych kierunków polityki oświatowej państwa –przykładowe rozwiązania.
 
5. Akty normatywne o charakterze wewnętrznym: zarządzenia dyrektora i uchwały organów kolegialnych szkoły (budowa, konieczność podejmowania, obowiązek realizacji, sytuacje szczególne).
 
6. Decyzje administracyjne dyrektora szkoły (budowa, powody, w których są odejmowane).
 
7. Pytania do wykładowcy- panel dyskusyjny.

Wykładowca


Halina Szymańska – edukator Instytutu Kształcenia EKO-TUR, ekspert w zakresie zarządzania i organizacji pracy szkoły oraz nadzoru pedagogicznego, edukator instytutu, wcześniej wieloletni dyrektor szkoły,  twórca wielu innowacji i eksperymentów pedagogicznych - laureat nagród MEN.

Koszt szkolenia

345.00 zł (koszt 1 osoby)

Poznajmy się

Dane kontaktowe