Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Zapisz się

Warunkiem uczestnictwa jest jak najszybsze przesłanie karty zgłoszenia. Poniższy formularz poprowadzi Cię krok po kroku przez proces rejestracji na szkolenie.

Zapisz się na szkolenie

Wprowadź dane potrzebne do rejestracji osób
i potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.


Wpisz koniecznie nr telefonu komórkowego,
na który przed szkoleniem przyślemy SMS-em potwierdzenie czasu i miejsca szkolenia

Dalej Anuluj

Podsumowanie wprowadzonych danych.

Zapisz się Cofnij
Najczęściej wybierane pozycje

Pedagog i psycholog w szkole -rola i zadania. Nowe rozwiązania prawne od 1 września 2018 roku

Uczestnicy: Szkolenie dla pedagogów, psychologów oraz dyrektorów i wicedyrektorów


Opis szkolenia


Od 1 września 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w zakresie zadań i czynności określających zadania szkolnych specjalistów. Ponadto w roku szkolnym 2018/19  jeden z  obszarów kontroli sprawowanej w ramach nadzoru pedagogicznego MEN w przedszkolach i szkołach podstawowych stanowi pomoc psychologiczno – pedagogiczna, w realizacji której specjaliści odgrywają dużą rolę.
W związku z tym psycholodzy, pedagodzy oraz kadra zarządzająca mają możliwość poprzez udział  w poniższym szkoleniu zaktualizować wiedzę na temat tego, jakie są ich zadania, jak powinni organizować  pracę zarówno w placówce, jak i we współpracy z innymi podmiotami, jak ją właściwie dokumentować. Ponadto uczestnicy poznają przykładowe wskaźniki, które mogą stanowić podstawę dokonywania oceny ich pracy przez dyrektorów, zgodnie z nowymi przepisami
.


Korzyści ze szkolenia


Uczestnicy w wyniku szkolenia:
-porządkują i aktualizują wiedzę o zadaniach pedagogów i psychologów w placówkach;
- organizują swój warsztat pracy, zgodnie z potrzebami oraz zapisami prawa;
-prawidłowo dokumentują swoją pracę.

Program szkolenia


 1. Podstawy prawne funkcjonowania pedagoga i psychologa w przedszkolach, szkołach, placówkach. Wzór osobowy, oczekiwania, kompetencje.
 2. Zatrudnianie specjalistów: kwalifikacje, wymiary czasu pracy, zakresy obowiązków, ocenianie pracy – przykłady wskaźników do oceny pracy specjalistów wg. zapisów obowiązujących od 1.09.2018 roku.
 3. Zadania pedagoga i psychologa w placówce w świetle zapisów prawa oświatowego – analiza zapisów prawnych nowego rozporządzenia MEN.
 4. Diagnoza jako podstawa planowania pracy. Narzędzia diagnostyczne.
 5. Bieżąca praca czyli dobre praktyki organizacji czasu pracy specjalistów.
 6. Procedury udzielania pomocy w przedszkolu, szkole, placówce – zadania i rola specjalistów.
 7. Realizacja programu wychowawczo- profilaktycznego a zadania pedagoga i psychologa; realizacja rekomendowanych programów.
 8. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym.
 9. Współpraca z innymi podmiotami – planowanie, organizowanie, dokumentowanie.
 10. Pedagog, psycholog jako członek rady pedagogicznej czyli jak pracować zespołowo.
 11. Współpraca z rodzicami – strategie edukacyjne, profilaktyczne, informacyjne. Jak sobie radzić w sytuacjach trudnych i konfliktowych.
 12. Dokumentowanie działań w różnych obszarach pracy specjalisty. Przykłady dobrych praktyk.
 13. Dyskusja, pytania uczestników, refleksje.

Wykładowca


Dr Krystyna Budzianowska – wieloletni nauczyciel, dyrektor szkoły, wykładowca. Ekspert             z zakresu kształcenia integracyjnego, edukacji włączającej, specjalnych potrzeb edukacyjnych, indywidualizacji nauczania oraz nadzoru pedagogicznego. Doktor nauk humanistycznych  - specjalność literaturoznawstwo; specjalista z zakresu zarzadzania zasobami ludzkimi, pracy                z dorosłymi. W obszarze zainteresowań nowoczesna dydaktyka z wykorzystaniem wiedzy           o funkcjonowaniu mózgu - techniki uczenia/nauczania. Autorka kilkudziesięciu publikacji         z zakresu oświaty;  egzaminator, rzeczoznawca MEN do spraw podręczników szkolnych; szkoleniowiec z kilkunastoletnim doświadczeniem.

Koszt szkolenia

345.00 zł (koszt 1 osoby)

Poznajmy się

Dane kontaktowe