Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Zapisz się

Warunkiem uczestnictwa jest jak najszybsze przesłanie karty zgłoszenia. Poniższy formularz poprowadzi Cię krok po kroku przez proces rejestracji na szkolenie.

Zapisz się na szkolenie

Wprowadź dane potrzebne do rejestracji osób
i potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.


Wpisz koniecznie nr telefonu komórkowego,
na który przed szkoleniem przyślemy SMS-em potwierdzenie czasu i miejsca szkolenia

Dalej Anuluj

Podsumowanie wprowadzonych danych.

Zapisz się Cofnij
Najczęściej wybierane pozycje

Przepisy prawa w organizacji i funkcjonowaniu świetlicy

Uczestnicy: kierownik i wychowawca świetlicy, nauczyciel, dyrektor


Opis szkolenia

Organizacja i prawidłowe funkcjonowanie świetlic  jest jednym z ważnych zadań szkoły. Przestrzeganie przepisów prawa a także nowatorskie rozwiązania pozwolą na stworzenie ciekawego i bezpiecznego miejsca dla dzieci. Kontrole świetlic w tym roku sprawdzają dokumentację i realizację zadań statutowych dotyczących funkcjonowania świetlic. Pomożemy dobrze przygotować się do wzorowej pracy i sprawnej kontroli. Zapraszamy na seminarium.


Korzyści ze szkolenia


Głównym celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z przepisami prawa dotyczącymi organizacji i funkcjonowania świetlic, tworzenia obowiązującej dokumentacji, form sprawowanego nadzoru, sposobu dokumentowania oraz wdrażania rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa dzieci w świetlicy.

Po szkoleniu uczestnik:
1. wie jak zorganizować pracę świetlicy, sprawować nadzór pedagogiczny, dokumentować realizacje zadań,
2.rozumie, że poznane nowatorskie rozwiązania pomogą mu pełnej realizacji zadań,
3. potrafi zgodnie z przepisami prawa tworzyć niezbędną dokumentację dotyczącą funkcjonowania świetlicy i pracy nauczyciela.

Program szkolenia


  1. Podstawy prawne funkcjonowania świetlic.
  2. Cele i zadania świetlicy w statucie szkoły (przykładowe rozwiązania).
  3. Kompetencje kierownika świetlicy / czas pracy, zniżka godzin, dodatek funkcyjny i motywacyjny, przykładowe zakresy obowiązków kierownika świetlicy.
  4. Kompetencje i uprawnienia nauczycieli.
  5. Zadania priorytetowe w planie pracy kierownika świetlicy / klubu.
  6. Dokumentowanie nadzoru pedagogicznego /kontroli, ewaluacji i wspomagania/
  7. Organizacja obserwacji zajęć zgodnie z nowym nadzorem; dokumentowanie.
  8. Awans zawodowy – zadania kadry kierowniczej, niezbędna dokumentacja.
  9. Ocena pracy nauczyciela - nadzór kierownika świetlicy nad realizacją zadań, przykładowe wzory dokumentów.
10.  Obowiązkowa dokumentacja świetlicy-zmiany w prowadzeniu dokumentacji.
11.  Bezpieczeństwo wychowanków na zajęciach i wycieczkach organizowanych przez świetlicę.
12.  Zasady współpracy z rodzicami i innymi pracownikami szkoły.

Wykładowca


Halina Szymańska – edukator Instytutu Kształcenia EKO-TUR, ekspert w zakresie zarządzania i organizacji pracy szkoły oraz nadzoru pedagogicznego, edukator instytutu, wcześniej wieloletni dyrektor szkoły,  twórca wielu innowacji i eksperymentów pedagogicznych - laureat nagród MEN.

Koszt szkolenia

345.00 zł (koszt 1 osoby)

Poznajmy się

Dane kontaktowe