Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Zapisz się

Warunkiem uczestnictwa jest jak najszybsze przesłanie karty zgłoszenia. Poniższy formularz poprowadzi Cię krok po kroku przez proces rejestracji na szkolenie.

Zapisz się na szkolenie

Wprowadź dane potrzebne do rejestracji osób
i potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.


Wpisz koniecznie nr telefonu komórkowego,
na który przed szkoleniem przyślemy SMS-em potwierdzenie czasu i miejsca szkolenia

Dalej Anuluj

Podsumowanie wprowadzonych danych.

Zapisz się Cofnij
Najczęściej wybierane pozycje

Dziesięć najważniejszych obszarów w pracy dyrektora; weryfikacje i nowelizacje dokumentów

Uczestnicy: Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele


Opis szkolenia


Dyrektor jest zobowiązany do zapewnienia wysokiej jakości pracy szkoły we wszystkich jej obszarach. Dziesięć wymienionych podczas szkolenia obszarów, nadzór nad ich  właściwym funkcjonowaniem, obowiązująca dokumentacja i związane z nią nowatorskie rozwiązania wpływają na jakość ich funkcjonowania.
 
Nowe przepisy prawa nakładają też na dyrektora i nauczycieli  zadania związane z  tworzeniem nowych dokumentów wewnątrzszkolnych, zobowiązują do weryfikacji i nowelizacji tych dokumentów. Dokumenty, ich zawartość, sposób wprowadzenia do realizacji w szkole/placówce jest warunkiem koniecznym do jej prawidłowego funkcjonowania. Na szczególną uwagę zasługują kluczowe dokumenty w pracy szkoły, takie jak statut, program wychowawczo-profilaktyczny,
dokumenty związane z nadzorem i nowymi rozwiązaniami tym obszarze, szeroko rozumianą dokumentację dotycząca pomocy psychologiczno- pedagogicznej, dokumentację awansu i oceny pracy, zasady funkcjonowania i dokumentację świetlicy oraz sposób protokołowania zebrań rady pedagogicznej.

Podczas szkolenia przedstawimy nowe rozwiązania dotyczące dziesięciu obszarów pracy szkoły, pokażemy przykładowe rozwiązania dotyczące dokumentów szkolnych, podpowiemy, jakie zadania zlecić zespołom, aby ich praca przyniosła efekty, jakie podjąć działania, aby włączyć do współpracy rodziców, na co zwrócić uwagę w nowych dokumentach wewnątrzszkolnych i jak je wprowadzić.

Szkolenie uporządkuje informacje dyrektora o tak ważnych i kluczowych obszarach.


Korzyści ze szkolenia


1. Uczestnik szkolenia pozna aktualne przepisy prawa oświatowego związane z tworzeniem, realizacją i modyfikacją dokumentów niezbędnych w funkcjonowaniu placówki.
2. Słuchacz potrafi zgodnie z przepisami prawa zbudować dokumenty takie jak: statut, program wychowawczo - profilaktyczny, dokumenty związane z nadzorem i nowymi rozwiązaniami tym obszarze, szeroko rozumianą dokumentację dotycząca pomocy psychologiczno- pedagogicznej, dokumentację awansu i oceny pracy, zasady funkcjonowania i dokumentację świetlicy oraz sposób protokołowania zebrań rady pedagogicznej.
3. Słuchacz będzie wiedział, w jaki sposób po wprowadzeniu przepisów prawa dostosować dokumenty szkolne do nowych wymogów.
4. Uczestnik szkolenia potrafi zaplanować pracę w wymienionych podczas szkolenia dziesięciu obszarach pracy szkoły.

Program szkolenia


 1. Ogólne zmiany dotyczące dokumentacji wynikające z ustaw i aktów prawnych – krótkie zestawienie.
 2. Statut jako dokument prawa wewnątrzszkolnego – budowa, nowelizacje wynikające ze zmieniających się przepisów prawa, przykładowe uchwały.
 3. Program wychowawczo – profilaktyczny, przykładowa budowa – priorytetowe zadania, znaczenie diagnozy w tworzeniu dokumentu i realizacji zadań.
 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, formy wsparcia uczniów i rodziców, współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, podstawowa dokumentacja.
 5. Dokumentacja nadzoru pedagogicznego, określenie zadań i sposób realizacji.
 6. Monitorowanie podstawy programowej – realizacja celów, zadań oraz kształtowanie umiejętności jako obowiązek każdego nauczyciela. 
 7. Kształtowanie kompetencji kluczowych, zadaniem dyrektora i nauczycieli.
 8. Ocena pracy i awans zawodowy nauczycieli w świetle nowych przepisów prawa.
 9. Świetlica szkolna – cele zadania, podstawowa dokumentacja.
 10. Protokołowanie zebrań rady pedagogicznej – główne założenia.
 11. Panel dyskusyjny.

Wykładowca


Halina Szymańska – wieloletni edukator Instytutu Kształcenia EKO-TUR, ekspert w zakresie zarządzania i organizacji pracy szkoły oraz nadzoru pedagogicznego, edukator instytutu, wcześniej wieloletni dyrektor szkoły,  twórca wielu innowacji i eksperymentów pedagogicznych - laureat nagród MEN.

Koszt szkolenia

350.00 zł (koszt 1 osoby)

Poznajmy się

Dane kontaktowe