Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Zasady Reklamacji

 
Zapoznaj się z zasadami Reklamacji szkolenia Rady Pedagogicznej
 
Pobierz

DZIAŁANIA INTERWENCYJNE W PRZEDSZKOLU

Korzyści ze szkolenia


Rada Pedagogiczna po szkoleniu:

- wie w jaki sposób postępować w sytuacjach kryzysowych, wymagających podjęcia działań interwencyjnych
- zna przepisy prawne uzasadniające podejmowane działania
- rozumie zasady współpracy z rodzicem trudnym i konfliktowym

Program szkolenia


 • Przyczyny biologiczne i środowiskowe sytuacji trudnych wychowawczo oraz konfliktowych
 • Zaburzenia ADHD, zespół Aspergera, zespól RAD oraz FAS
 • Podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych między innymi:
  • dziecko nie odebrane z przedszkola,
  • dziecko pobite w domu
  • dziecko chore
  • dziecko, które uległo wypadkowi podczas pobytu w przedszkolu
  • nietrzeźwy rodzic zgłaszający się po odbiór dziecka
  • dziecko spożyło niezidentyfikowaną toksyczną substancję
  • dziecko, którego obserwacja nasuwa podejrzenia o molestowanie seksualne w domu
  • inne indywidualne przypadki przedstawione przez Radę Pedagogiczną
 • Procedura „Niebieskiej Karty”
 • Nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy z trudnym, roszczeniowym rodzicem
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym, służbą zdrowia, opieką społeczną, organami ścigania,
       wymiarem sprawiedliwości oraz Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym do spraw
       przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 • Plan Działań Wspierających jako podstawa działań naprawczych podejmowanych jako
       konsekwencja interwencji -tworzenie dokumentacji
 • Podstawa prawna podejmowanych działań interwencyjnych

Poznajmy się

Dane kontaktowe