Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Zasady Reklamacji

 
Zapoznaj się z zasadami Reklamacji szkolenia Rady Pedagogicznej
 
Pobierz

PROMOCJA PRZEDSZKOLA W KONTEKŚCIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECI

Korzyści ze szkolenia


Podczas szkolenia:
1. Słuchacz zapozna się z aktami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa dzieci
w przedszkolu.
2. Zastosuje dany przepis prawa w konkretnej sytuacji.
3. Zrozumie, że za bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu odpowiadają wszyscy w niej
zatrudnieni pracownicy.
4. Zrozumie, że bezpieczeństwo dzieci ma wpływ na promocję przedszkola.

Program szkolenia


. Analiza zapisów dotyczących obowiązków dyrektora i nauczycieli zawartych
w ustawie karta nauczyciela.

2. Analiza zapisów ustawy o systemie oświaty – dotyczących bezpieczeństwa dzieci.

3. Dlaczego warto zapisać w statucie przedszkola treści dotyczące bezpieczeństwa dzieciom.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu.

5. Dzieci przewlekle chore w przedszkolu. Stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie podawania leków przez nauczycieli dzieciom w szkole i przedszkolu.

6. Przedszkolaki na wycieczce: cele, program wycieczki, organizacja.

7. Co to jest promocja? Bezpieczne dzieci najlepszą promocją w środowisku.

Poznajmy się

Dane kontaktowe