Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Zasady Reklamacji

 
Zapoznaj się z zasadami Reklamacji szkolenia Rady Pedagogicznej
 
Pobierz

Zasady prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania w przedszkolu


Opis szkolenia

Celem szkolenie rady pedagogicznej jest przygotowanie uczestników do prawidłowego prowadzenia dokumentacji. Omawiane zagadnienia mają istotne znaczenie dla nauczycieli, którzy w codziennej pracy są zobowiązani do bezbłędnego i systematycznego prowadzenia dokumentacji.

Korzyści ze szkolenia


1.doskonalenie umiejętności nauczyciela, wychowawcy, specjalisty w zakresie prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania;
2.zastosowanie w praktyce obowiązujących przepisów prawa oświatowego
3.doskonalenie umiejętności stosowania różnych technik w wypełnianiu dokumentów;
4.nabycie umiejętności właściwego dysponowania różnymi danymi osobowymi dla celów prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania

Program szkolenia


 1. Rodzaje dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej w przedszkolach.
 2. Dane osobowe dziecka na etapie rekrutacji i po przyjęciu do przedszkola.
 3. Dokumentacja dyrektora i nauczyciela przedszkola.
 4. Prowadzenie dziennika zajęć przedszkola:
 1. wprowadzanie do dzienników zajęć nowych danych osobowych uczniów 
 2. nowy sposób odnotowywania obecności i nieobecności dziecka,
 1. Dzienniki innych zajęć, w tym zajęć z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, zajęć opiekuńczo – wychowawczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć nauczania indywidualnego.
 2. Dokumentacja badań i czynności uzupełniających prowadzonych przez specjalistów.
 3. Sposób dokumentowania działań wychowawczych i opiekuńczych. Korespondencja
  z rodzicami. Zastosowanie kodeksu postępowania administracyjnego.
 4. Odtwarzanie zniszczonej dokumentacji. Prostowanie błędów i oczywistych pomyłek a zmiana stanu faktycznego. Archiwizowanie dokumentów.
 5. Dokumentacja wycieczek i imprez

Poznajmy się

Dane kontaktowe