Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Zasady Reklamacji

 
Zapoznaj się z zasadami Reklamacji szkolenia Rady Pedagogicznej
 
Pobierz

Wpływ najnowszych zmian w prawie oświatowym na funkcjonowanie przedszkola i pracę nauczycieli


Opis szkolenia

Nowa ustawa „Prawo oświatowe”, która ma zastąpić dotychczasową ustawę o systemie oświaty, wprowadza szereg zmian ustrojowych. Dotyczą one głównie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Zmiany w prawie oświatowym wprowadzają również nowe regulacje wpływające między innymi na funkcjonowanie placówek wychowania przedszkolnego, zatrudnianie i pracę nauczycieli oraz sprawowanie nadzoru pedagogicznego.

Korzyści ze szkolenia


- Zapoznanie z najnowszymi przepisami prawa oświatowego w zakresie dotyczącym wychowania przedszkolnego - wprowadzanymi od 1 września 2017 r. oraz planowanymi.
- Doskonalenie umiejętności korzystania ze źródeł prawa, posługiwania się aktami prawnymi i stosowania ich przepisów w praktyce.
- Przygotowanie do sprawnego wprowadzenia koniecznych zmian
w dokumentacji i funkcjonowaniu przedszkola.

Program szkolenia


1. Ogólna charakterystyka zmian wprowadzanych przez Ustawę - Prawo oświatowe i Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe:
- wskazanie źródeł prawa i sposobu korzystania z nich
- wskazanie obszarów zmian związanych z wychowaniem przedszkolnym.
2. Omówienie wpływu nowych regulacji prawnych na funkcjonowanie przedszkola:
- zmiany w zakresie tworzenia dokumentacji, w tym: statutu, arkusza organizacyjnego, programu wychowawczego i profilaktyki
- zmiany w zakresie kwalifikacji, zatrudniania, awansu zawodowego, oceny pracy i odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli
3. Inne wprowadzane i planowane zmiany, w tym: wzmocnienie roli kuratora oświaty i zmiany w zakresie nadzoru pedagogicznego.
4. Proponowane zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Poznajmy się

Dane kontaktowe