Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego od 1 września 2017 r. Monitorowanie i dokumentowanie jej realizacji.


Opis szkolenia

Od 1 września 2017 r. po raz kolejny zmieni się podstawa programowa wychowania przedszkolnego. W odmienny od aktualnej podstawy sposób, ujmuje ona cele i zadania wychowania przedszkolnego, a także inaczej określa warunki i zasady realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Zmiana podstawy programowej wpłynie na konieczność wprowadzenia zmian organizacyjnych w pracy placówek oraz konieczność modyfikacji stosowanych dotychczas narzędzi do monitorowania jej realizacji. Ważnym elementem będzie w tym procesie prawidłowe prowadzenie dokumentacji przez nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Korzyści ze szkolenia


1. Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy na temat zmian wprowadzanych w podstawie
programowej wychowania przedszkolnego z dniem 1 września 2017 r.
2. Ukazanie wpływu zmian w podstawie programowej na organizację pracy placówki -
sposoby na jej dostosowanie.
3. Usystematyzowanie pojęć związanych z monitorowaniem wdrażania podstawy
programowej oraz pomoc w tworzeniu narzędzi przydatnych do jego przeprowadzania.
4. Uporządkowanie wiedzy na temat prawidłowego prowadzenia dokumentacji przez
nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Program szkolenia


  • Analiza porównawcza zmian wprowadzonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego od 1 września 2017 r.
  • Warunki i sposoby realizacji nowej podstawy programowej i ich wpływ na zmianę organizacji pracy placówki – zadania dyrektora i nauczycieli.
  • Pojęcia związane z monitorowaniem wdrażania podstawy programowej wynikające z przepisów prawa oświatowego – zakres odpowiedzialności dyrektora i nauczycieli.
  • Sposoby i narzędzia służące do monitorowania realizacji podstawy programowej – rozwiązania praktyczne.
  • Prawidłowe dokumentowanie pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego.
 

Poznajmy się

Dane kontaktowe