Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz

Jak przygotować się do zmian związanych z oceną pracy nauczyciela PRZEDSZKOLA zgodnie ze zmianami w KARCIE NAUCZYCIELA i projektowanymi aktami wykonawczymi.


Opis szkolenia

Nowe przepisy prawa nakładają na dyrektora i nauczycieli nowe zadania związane z oceną pracy. Zmiany dotyczące oceniania pracy nauczycieli – rozszerzenie skali ocen, wprowadzenie obowiązkowej okresowej oceny pracy, także po osiągnięciu danego stopnia awansu zawodowego, dodatek finansowy za ocenę wyróżniającą obowiązek stworzenia regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli to szczególnie ważne zadania postawione przed dyrektorem ale i nauczycielami.  
     Podczas szkolenia omówimy nowe rozwiązania dotyczące zasad przebiegu ścieżki awansu zawodowego, przedstawimy rozwiązania dotyczące oceny pracy nauczycieli, podpowiemy, jak przygotować się do nowych zmian, zarówno ze strony kadry kierowniczej jak i nauczycieli, pokażemy przykładowe rozwiązania dotyczące tego istotnego zagadnienia. Podpowiemy, na co zwrócić szczególną uwagę w ramach wspomagania nauczycieli.

Korzyści ze szkolenia


1. Uczestnik szkolenia pozna aktualne i projektowane przepisy prawa oświatowego związane z oceną pracy i awansem zawodowym nauczycieli.
2.Słuchacz będzie wiedział, w jaki sposób przygotować się do zmian po wprowadzeniu przepisów prawa.
3. Słuchacz potrafi zgodnie z przepisami prawa zaplanować zadania dotyczące stworzenia regulaminu określającego wskaźniki pracy nauczycieli.

Program szkolenia


1.    Omówienie zmian dotyczących awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli przedszkola wynikających z nowelizacji Karty Nauczyciela.
2.    Szczegółowe rozwiązania w zakresie oceniania nauczycieli wynikające z projektowanego rozporządzenia.
3.    Charakterystyka szczegółowych kryteriów oceny pracy nauczyciela przedszkola dostosowana do stopni awansu zawodowego.
4.    Ocena postawy moralnej i etyczne postępowanie nauczycieli w projektowanym rozporządzeniu.
5.    Ważne terminy i zasady dotyczące zasięgania opinii o pracy nauczyciela
6.    Niezbędne rozwiązania, które powinny się znaleźć w regulaminie oceniania.
7.    Prawo do dodatku za wyróżniającą pracę.
8.    Omówienie kryteriów dotyczących oceny pracy dyrektora
9.    Panel dyskusyjny.

Poznajmy się

Dane kontaktowe