Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz

WSPARCIE WE WDROŻENIU RODO W SZKOLE/ PLACÓWCE OŚWIATOWEJ


Opis szkolenia

Stworzenie dokumentacji zgodnie z wymaganiami RODO jest przedsięwzięciem  budzącym wiele kontrowersji. Traktowanie tego obowiązku w sposób formalny kojarzy się jedynie z dużym wysiłkiem, ale niewielką satysfakcją. Uważamy, że może być to jednocześnie wielka szansa na uporządkowanie znaczących obszarów życia szkoły. Nasi konsultanci pomogą Państwu stworzyć dokumentację odpowiadającą na powyższe wyzwania.

Konsultant w sposób szczegółowy, krok po kroku omawia punkty polityki bezpieczeństwa, dając wskazówki modelowych rozwiązań. Członkowie zespołu ustalają, w jaki sposób dany punkt wprowadzić w swojej placówce. Jeżeli jakieś zagadnienie wymaga głębszego omówienia, wówczas wykorzystując uwagi konsultanta, sami w późniejszym terminie transponują rozwiązania wynikające ze specyfiki ich placówki.
Najważniejszym zadaniem konsultanta jest omówienie wszystkich obszarów zawartych w polityce bezpieczeństwa.
 
Dodatkowo konsultant, omawia krok po kroku etapy wdrożenia poszczególnych zadań dotyczących stworzenia i aktualizowania systemu RODO w szkole.

Korzyści ze szkolenia


- zapoznanie z ideą i przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych (RODO) w placówce oświatowej, obowiązujących od 25 maja 2018 roku
- zapoznanie z dokumentacją wynikającą z regulacji RODO
- pomoc w stworzeniu dokumentacji dostosowanej do danej szkoły/placówki

Program szkolenia


1. Szkolenie członków Rady Pedagogicznej w zakresie zmian wynikających z RODO.
2. Spotkanie z osobami odpowiedzialnymi za wdrożenie RODO w szkole/placówce:
    a) Rola osób odpowiedzialnych za wprowadzenie RODO w placówce
    b) Omówienie niezbędnej dokumentacji RODO wraz załącznikami, m.in.:
         - polityka bezpieczeństwa
         - wzory upoważnień
         - kategorie zbiorów danych
    c) Praca nad stworzeniem Dokumentacji RODO konkretnej placówki.

Poznajmy się

Dane kontaktowe