Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Zapisz się

Warunkiem uczestnictwa jest jak najszybsze przesłanie karty zgłoszenia. Poniższy formularz poprowadzi Cię krok po kroku przez proces rejestracji na szkolenie.

Zapisz się na szkolenie

Wprowadź dane potrzebne do rejestracji osób
i potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.


Wpisz koniecznie nr telefonu komórkowego,
na który przed szkoleniem przyślemy SMS-em potwierdzenie czasu i miejsca szkolenia

Dalej Anuluj

Podsumowanie wprowadzonych danych.

Zapisz się Cofnij
Najczęściej wybierane pozycje

Online :Dokumentacja niezbędna do właściwej organizacji nowego roku szkolnego2020/2021.Uporządkowanie dokumentacji szkoły w oparciu o nowe przepisy prawa oraz przepisy związane z covid.

Kategoria: Szkolenie online dla dyrektorów i nauczycieli


Opis szkolenia

Dyrektor jest zobowiązany do zapewnienia wysokiej jakości pracy szkoły we wszystkich jej obszarach. 
Nowe przepisy prawa nakładają też na dyrektora i nauczycieli  zadania związane z  tworzeniem nowych dokumentów wewnątrzszkolnych, zobowiązują do weryfikacji i nowelizacji tych dokumentów. Dokumenty, ich zawartość, sposób wprowadzenia do realizacji w szkole/placówce jest warunkiem koniecznym do jej prawidłowego funkcjonowania. Na szczególną uwagę zasługują kluczowe dokumenty w pracy szkoły, takie jak statut, program wychowawczo-profilaktyczny, dokumenty związane z nadzorem i nowymi rozwiązaniami tym obszarze, szeroko rozumianą dokumentację dotycząca pomocy psychologiczno- pedagogicznej, dokumentację awansu i oceny pracy.

Podczas szkolenia pokażemy przykładowe rozwiązania dotyczące dokumentów szkolnych, podpowiemy, jakie zadania zlecić zespołom, aby ich praca przyniosła efekty, jakie podjąć działania, aby włączyć do współpracy rodziców, na co zwrócić uwagę w nowych dokumentach wewnątrzszkolnych i jak je wprowadzić.

Szkolenie uporządkuje informacje dyrektora o tak ważnych i kluczowych obszarach.

Korzyści ze szkolenia


1. Uczestnik szkolenia pozna aktualne przepisy prawa oświatowego związane z tworzeniem, realizacją i modyfikacją dokumentów niezbędnych w funkcjonowaniu placówki.
2. Słuchacz potrafi zgodnie z przepisami prawa zbudować dokumenty takie jak: statut, program wychowawczo - profilaktyczny, dokumenty związane z nadzorem i nowymi rozwiązaniami tym obszarze, szeroko rozumianą dokumentację dotycząca pomocy psychologiczno- pedagogicznej, dokumentację awansu i oceny pracy.
3. Słuchacz będzie wiedział, w jaki sposób po wprowadzeniu przepisów prawa dostosować dokumenty szkolne do nowych wymogów.
4. Uczestnik szkolenia potrafi zaplanować pracę w wymienionych podczas szkolenia dziesięciu obszarach pracy szkoły.

Program szkolenia


  1. Ogólne zmiany dotyczące dokumentacji wynikające z ustaw i aktów prawnych – krótkie zestawienie.
  2. Statut jako dokument prawa wewnątrzszkolnego – budowa, nowelizacje wynikające ze zmieniających się przepisów prawa, przykładowe uchwały.
  3. Program wychowawczo – profilaktyczny, przykładowa budowa – priorytetowe zadania, znaczenie diagnozy w tworzeniu dokumentu i realizacji zadań.
  4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, formy wsparcia uczniów i rodziców, współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, podstawowa dokumentacja.
  5. Dokumentacja nadzoru pedagogicznego, określenie zadań i sposób realizacji.
  6. Ocena pracy i awans zawodowy nauczycieli w świetle nowych przepisów prawa.

Wykładowca


Mariola Piątek od 20 lat związana ze szkolnictwem kolejnych etapów edukacyjnych, twórca wielu innowacji i eksperymentów pedagogicznych. Wieloletni  dyrektor szkoły oraz edukator Instytutu Kształcenia EKO-TUR, ekspert w zakresie zarządzania i organizacji pracy szkoły oraz nadzoru pedagogicznego.-

Dodatkowe informacje

W koszty szkolenia wliczone są: certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur,  gotowe wzory dokumentów oraz materiały omawiane podczas szkolenia dostępne online na www.edurada.pl.

Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę,  wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.


Szkolenie odbędzie się w godz .12.00-15.45PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkolenie

Przed rozpoczęciem webinaru wyślemy Ci maila z przypomnieniem o zajęciach

"Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu 
z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia. 
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu. 
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją 
oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym. 
Mają Państwo możliwość zadawania pytań. "

Koszt szkolenia

299.00 zł (koszt 1 osoby)

Poznajmy się

Dane kontaktowe