Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Zapisz się

Warunkiem uczestnictwa jest jak najszybsze przesłanie karty zgłoszenia. Poniższy formularz poprowadzi Cię krok po kroku przez proces rejestracji na szkolenie.

Zapisz się na szkolenie

Wprowadź dane potrzebne do rejestracji osób
i potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.


Wpisz koniecznie nr telefonu komórkowego,
na który przed szkoleniem przyślemy SMS-em potwierdzenie czasu i miejsca szkolenia

Dalej Anuluj

Podsumowanie wprowadzonych danych.

Zapisz się Cofnij
Najczęściej wybierane pozycje

Online: Regulamin pracy- praktyczne rozwiązania w okresie pracy stacjonarnej oraz czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych

Kategoria: Szkolenie online dla dyrektorów, kadrowych oraz przedstawicieli JST


Opis szkolenia

 Szkolenie wskazuje na praktyczne rozwiązania w organizacji pracy szkoły, także w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół. Wskazuje prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika, także te, które wynikają z przestoju, gotowości do pracy czy pracy zdalnej. Treści omawiane podczas wykładu dostosowane są do specyfiki jednostek oświaty. Uczestnicy zostaną wyposażeni w wiedzę niezbędną do opracowania regulaminu pracy oraz zasad jego uzgodnienia ze związkami zawodowymi oraz wdrożenia w zakładzie pracy. W materiałach zawarty będzie przykład regulaminu pracy do wykorzystania go w przedszkolu, szkole i placówce, z uwzględnieniem tabeli określającej odzież roboczą i ochronną, wykaz prac wzbronionych czy wyposażenie pracowników w narzędzia i materiały.

Korzyści ze szkolenia


1. przybliżenie zagadnień związanych z tworzeniem regulaminu pracy,
2. wskazanie rozwiązań obowiązkowych i możliwych do wdrożenia, wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
3. omówienie podstaw prawnych, mających wpływ na tworzenie, uzgadnianie i wdrożenie regulaminu pracy,
4.omówienie orzecznictwa sądów w zakresie praw i obowiązków pracownika i pracodawcy.

Program szkolenia


1. Regulaminowe źródła prawa pracy.
2. Pracodawcy zobowiązani do tworzenia regulaminu pracy.
3. Treść regulaminu pracy – część normatywna i informacyjna. Regulacje obowiązkowe (wynikające z przepisów prawa pracy) i regulacje fakultatywne (usprawniające organizację pracy szkoły).
4. Organizacja i porządek pracy w szkole, z uwzględnieniem organizacji w czasie epidemii.
5. Katalog praw i obowiązków pracodawcy i pracownika wynikające z regulaminu pracy i uwzględniające specyfikę pracy w szkole także w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.
6. Zasady i tryb ustalania regulaminu pracy. Możliwość konsultacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności.
7. Udział związków zawodowych w procesie uzgadniania regulaminu pracy. Ustalenie terminów uzgodnień regulaminu pomiędzy dyrektorem szkoły a zakładową (międzyzakładową) organizacją związkową.
8. Regulaminu pracy w szkole/placówce oświatowej:
a)      informowanie pracodawcy o nieobecności w pracy;
b)      potwierdzanie przybycia i obecności w pracy, także w okresie pracy zdalnej;
b)      wypłacanie wynagrodzenia;
c)      systemy i normy czasu pracy;
d)     wykaz środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej (przewidywany okres ich użytkowania);
e)     środki bezpieczeństwa w okresie stanu epidemicznego i epidemii.
9. Zapoznanie pracowników z regulaminem pracy.
10. Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie przepisów w zakresie prawa pracy.

Wykładowca


Robert Ludwiniak – nauczyciel konsultant i specjalista prawa pracy Instytutu Kształcenia Eko-Tur i wykładowca prawa oświatowego i prawa pracy w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Wcześniej dyrektor zespołu szkół sportowych,  wicedyrektor gimnazjum z oddziałami integracyjnymi, radca ministra w Ministerstwie Edukacji Narodowej, egzaminator OKE. Ukończył seminarium doktoranckie – polityka edukacyjna i zarządzanie oświatą, absolwent  studiów na Wydziale Polonistyki UW oraz na Wydziale Prawa i Administracji UW – prawo pracy, ukończył także studia podyplomowe na kierunku administracja rządowa i samorządowa, autor publikacji naukowych w zakresie prawa oświatowego i prawa pracy, certyfikowany inspektor ochrony danych osobowych

Dodatkowe informacje

W koszty szkolenia wliczone są: certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur,  gotowe wzory dokumentów oraz materiały omawiane podczas szkolenia dostępne online na www.edurada.pl.

Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę,  wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.


Szkolenie odbędzie się w godz.12.00-15.00PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkolenie

Przed rozpoczęciem webinaru wyślemy Ci maila z przypomnieniem o zajęciach

"Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu 
z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia. 
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu. 
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją 
oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym. 
Mają Państwo możliwość zadawania pytań. "

Koszt szkolenia

299.00 zł (koszt 1 osoby)

Poznajmy się

Dane kontaktowe