Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Zapisz się

Warunkiem uczestnictwa jest jak najszybsze przesłanie karty zgłoszenia. Poniższy formularz poprowadzi Cię krok po kroku przez proces rejestracji na szkolenie.

Zapisz się na szkolenie

Wprowadź dane potrzebne do rejestracji osób
i potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.


Wpisz koniecznie nr telefonu komórkowego,
na który przed szkoleniem przyślemy SMS-em potwierdzenie czasu i miejsca szkolenia

Dalej Anuluj

Podsumowanie wprowadzonych danych.

Zapisz się Cofnij
Najczęściej wybierane pozycje

Online: Jak zorganizować i skutecznie zarządzać szkołą w strefie czerwonej w warunkach epidemii COVID-19 od 19 października 2020r.- EDYCJA III

Kategoria: Szkolenie online dla dyrektorów i nauczycieli


Opis szkolenia

W związku ze wzrostem liczby zakażeń Covid-19 na terenie całego kraju od 17 października 2020r. wprowadzone zostają nowe narzędzia walki z koronawirusem. Terytorium Polski zostało podzielone na dwie strefy zagrożenia żółtą i czerwoną. W strefach tych zmieniają się radykalne zasady funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. W strefie czerwonej zgodnie z rozporządzeniem MEN zajęcia w szkołach ponadpodstawowych będą prowadzone za pomocą technik i metod kształcenia na odległość z pewnymi wyjątkami. Za wdrożenie nowych zasad i funkcjonowanie szkół w tych strefach odpowiedzialni są dyrektorzy. Na naszym szkoleniu dowiedzą się Państwo w jaki sposób wdrożyć strategie funkcjonowania szkół w strefie czerwonej oraz otrzymają Państwo wzory dokumentów niezbędnych wdrożenia strategii zarządzania szkołą w tej strefie. Szkolenie dedykowane jest szkołom ponadpodstawowym znajdującym w czerwonej strefie zagrożenia epidemicznego.

Korzyści ze szkolenia


1. Zapoznanie z aktami prawnymi regulującymi funkcjonowanie szkoły w strefie czerwonej.
2. Przedstawienie procedury organizacji i funkcjonowania szkoły w strefie czerwonej.
3. Wyposażenie dyrektora w przykładowe wzory dokumentów niezbędnych do zarządzania szkołą w warunkach pandemii w strefie czerwonej.

Program szkolenia


1. Analiza aktów prawnych normalizujących funkcjonowanie szkół w strefie czerwonej obowiązujących od dnia 19 października 2020 r. a) Rozporządzenie MEN z 16 października 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
b) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
2. Obowiązki dyrektora w zakresie zarządzania placówką oświatową znajdującą się na terenie strefy czerwonej.
a) obowiązki dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych, szkół podstawowych dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego w strefie czerwonej;
* organizacja zajęć teoretycznych
* organizacja zajęć praktycznych
b) określenie organizacji procesu dydaktycznego dla szkół ponadpodstawowych ogólnokształcących;
* organizacja procesu zdalnego nauczania z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość
* powiadomienie uczniów i rodziców o organizacji kształcenia w strefie czerwonej
c) określenie organizacji procesu dydaktycznego dla szkół ponadpodstawowych branżowych w szczególności sposobu realizacji zajęć praktycznych, praktyk zawodowych, staży zawodowych oraz praktycznej nauki u pracodawców; * weryfikacja i dostosowanie programów nauczania do warunków realizacji treści w nauczaniu on-line
3. Procedury organizacji pracy szkoły w trybie pracy zdalnej w strefie czerwonej.
a) wdrożenie nauczania zdalnego w zakresie kształcenia teoretycznego w strefie czerwonej;
b) organizacja zajęć zdalnych;
c) organizacja zajęć odbywających się stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia;
d) organizacja zajęć w szkole dla uczniów nie mających możliwości do realizacji zajęć zdalnych;
e) organizacja funkcjonowania internatów szkolnych.
4. Prawna procedura wdrożenia strategii funkcjonowania szkoły w strefie czerwonej.
a) zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie zasad organizacji nauczania w szkole leżącej na terenie strefy czerwonej;
b) procedury realizacji zajęć zdalnych oraz stacjonarnych w strefie czerwonej.
c) zasady bezpieczeństwa epidemicznego na stanowiskach pracy realizujących nauczanie stacjonarne w strefie czerwonej.
5. Dyskusja i pytania do eksperta.

Wykładowca


Jacek Jagiełło – absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie, nauczyciel  przedmiotów zawodowych, pełnił funkcję kierownika praktycznej nauki zawodu, wieloletni dyrektor szkoły, absolwent 7 kierunków studiów podyplomowych między innymi z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, zarzadzania oraz marketingu. Specjalista praktyk w zakresie prawa pracy oraz pragmatyki związanej z prawem oświatowym.  Współautor działań związanych ze zmianami w szkolnictwie zawodowym, autor wielu praktycznych publikacji z zakresu organizacji pracy szkoły oraz prawa oświatowego, współpracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej  w którym pełnił funkcję eksperta zewnętrznego oraz edukatora. Wraz z KOWEZiU brał udział w tworzeniu poradników jak wdrożyć skutecznie zmiany w szkołach zawodowych – opracował między innymi poradnik do korelacji międzprzedmiotowej. Jako edukator prowadził wiele szkoleń dla dyrektorów szkół, kadry zarządzającej, organów prowadzących oraz nauczycieli. Jest  również autorem poradnika dobrych praktyk w zakresie wdrażania praktycznego i skutecznego  zmian w oświacie.

Dodatkowe informacje

W koszty szkolenia wliczone są: certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur,  gotowe wzory dokumentów oraz materiały omawiane podczas szkolenia dostępne online na www.edurada.pl.

Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę,  wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.


Szkolenie odbędzie się w godzinach: 9.00-10.30

PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkolenie

Przed rozpoczęciem webinaru wyślemy Ci maila z przypomnieniem o zajęciach

Koszt szkolenia

250.00 zł (koszt 1 osoby)

Poznajmy się

Dane kontaktowe