Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Zapisz się

Warunkiem uczestnictwa jest jak najszybsze przesłanie karty zgłoszenia. Poniższy formularz poprowadzi Cię krok po kroku przez proces rejestracji na szkolenie.

Zapisz się na szkolenie

Wprowadź dane potrzebne do rejestracji osób
i potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.


Wpisz koniecznie nr telefonu komórkowego,
na który przed szkoleniem przyślemy SMS-em potwierdzenie czasu i miejsca szkolenia

Dalej Anuluj

Podsumowanie wprowadzonych danych.

Zapisz się Cofnij
Najczęściej wybierane pozycje

Online: Jak skutecznie zarządzać szkołą w strefie żółtej w warunkach epidemii COVID-19- rozwiązania praktyczne- EDYCJA II

Kategoria: Szkolenie online dla dyrektorów i nauczycieli


Opis szkolenia

W związku ze wzrostem liczby zakażeń Covid-19 na terenie całego kraju od 17 października 2020r. wprowadzone zostają nowe narzędzia walki z koronawirusem. Terytorium Polski zostało podzielone na dwie strefy zagrożenia żółtą i czerwoną. W strefach tych zmieniają się radykalne zasady funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. W strefie żółtej zgodnie z rozporządzeniem MEN zajęcia w szkołach ponadpodstawowych maja być prowadzone w systemie hybrydowym. Za wdrożenie nowych zasad 1.i funkcjonowanie szkół w tych strefach odpowiedzialni są dyrektorzy. Na naszym szkoleniu dowiedzą się Państwo w jaki sposób wdrożyć strategie funkcjonowania szkół w strefie żółtej oraz otrzymają Państwo wzory dokumentów niezbędnych wdrożenia strategii zarządzania szkołą w tej strefie.

Korzyści ze szkolenia


2. Przedstawienie procedury organizacji funkcjonowania szkoły w strefie żółtej
3. Wyposażenie dyrektora w przykładowe wzory dokumentów niezbędnych do zarządzania szkołą w warunkach pandemii w strefie żółtej.

Program szkolenia


1.Analiza aktów prawnych normalizujących funkcjonowanie szkół w strefie żółtej obowiązujących od dnia 19 października 2020 r.
a) Rozporządzenie MEN z 16 października 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
b) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
2. Obowiązki dyrektora w zakresie zarządzania placówką oświatową znajdującą się na terenie strefy żółtej.
a) obowiązki dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych, szkół podstawowych dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego w strefie żółtej;
* organizacja zajęć teoretycznych
* organizacja zajęć praktycznych
b) określenie organizacji procesu dydaktycznego dla szkół ponadpodstawowych ogólnokształcących;
* organizacja procesu zdalnego nauczania z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość
* powiadomienie uczniów i rodziców o organizacji kształcenia w strefie żółtej.
c) określenie organizacji procesu dydaktycznego dla szkół ponadpodstawowych branżowych w szczególności sposobu realizacji zajęć praktycznych, praktyk zawodowych, staży zawodowych oraz praktycznej nauki u pracodawców;
* weryfikacja i dostosowanie programów nauczania do warunków realizacji treści w nauczaniu on-line
3. Procedury przechodzenia w tryb pracy zdalnej szkoły w strefie żółtej.
a) wdrożenie nauczania zdalnego w zakresie kształcenia teoretycznego w strefie żółtej.
b) organizacja zajęć zdalnych;
c) organizacja zajęć odbywających się stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia;
d) organizacja zajęć w szkole dla uczniów nie mających możliwości do realizacji zajęć zdalnych;
e) organizacja funkcjonowania internatów szkolnych.
4. Prawna procedura wdrożenia strategii funkcjonowania szkoły w strefie czerwonej.
a) zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie zasad organizacji nauczania w szkole leżącej na terenie strefy żółtej.
b) procedury realizacji zajęć zdalnych oraz stacjonarnych w strefie żółtej.
c) zasady bezpieczeństwa epidemicznego na stanowiskach pracy realizujących nauczanie stacjonarne w strefie żółtej.
5. Rola wychowawcy klasy i nauczycieli uczących.
a) wsparcie i monitoring zespołu klasowego
b) systematyczna współpraca z rodzicami.
6. Istota systemu komunikacyjno- informacyjnego.

Wykładowca


Mariola Piątek od 20 lat związana ze szkolnictwem kolejnych etapów edukacyjnych, twórca wielu innowacji i eksperymentów pedagogicznych. Wieloletni  dyrektor szkoły oraz edukator Instytutu Kształcenia EKO-TUR, ekspert w zakresie zarządzania i organizacji pracy szkoły oraz nadzoru pedagogicznego.-

Dodatkowe informacje

W koszty szkolenia wliczone są: certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur,  gotowe wzory dokumentów oraz materiały omawiane podczas szkolenia dostępne online na www.edurada.pl.

Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę,  wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.


Szkolenie odbędzie się w godz .16.00-17.30PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkolenie

Przed rozpoczęciem webinaru wyślemy Ci maila z przypomnieniem o zajęciach

"Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu 
z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia. 
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu. 
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją 
oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym. 
Mają Państwo możliwość zadawania pytań. "

Koszt szkolenia

250.00 zł (koszt 1 osoby)

Poznajmy się

Dane kontaktowe