Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Zapisz się

Warunkiem uczestnictwa jest jak najszybsze przesłanie karty zgłoszenia. Poniższy formularz poprowadzi Cię krok po kroku przez proces rejestracji na szkolenie.

Zapisz się na szkolenie

Wprowadź dane potrzebne do rejestracji osób
i potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.


Wpisz koniecznie nr telefonu komórkowego,
na który przed szkoleniem przyślemy SMS-em potwierdzenie czasu i miejsca szkolenia

Dalej Anuluj

Podsumowanie wprowadzonych danych.

Zapisz się Cofnij
Najczęściej wybierane pozycje

Online: Czas pracy i sposoby jego ewidencjonowania oraz wynagrodzenie za pracę w okresie czasowego ograniczenia szkół i placówek oświatowych w okresie pandemii

Kategoria: Szkolenie online dla dyrektorów, kadrowych oraz przedstawicieli JST


Opis szkolenia

Szkolenie ma na celu przygotować dyrektorów szkół i pracowników kadr i płac do nowego  sposobu organizacji czasu pracy pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Podczas szkolenia zostanie omówiona zasada wynagrodzenia za pracę w czasie tzw. pracy zdalnej, gotowości do pracy w okresie przestoju.  Szkolenie obejmie również zagadnienia związane z organizacją kształcenia na odległość, w tym realizacja obowiązującego nauczyciela wymiaru godzin zająć, praca w godzinach ponadwymiarowych oraz ograniczenie obowiązku świadczenia pracy przez pracowników administracji i obsługi. Prowadzący szkolenie wskaże sposoby ewidencjonowania czasu pracy oraz zapozna uczestników z prawami i obowiązkami pracodawców i pracowników w sytuacji zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Korzyści ze szkolenia


-Przygotowanie uczestników do nowego sposobu organizacji czasu pracy pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
-Zapoznanie z zasadą wynagradzania pracowników za pracę w czasie tzw. pracy zdalnej, gotowości do pracy w okresie przestoju.
-Wskazanie właściwych rozwiązań organizacyjnych w szkole w okresie organizacji kształcenia na odległość.
-Zapoznanie z zasadami rozliczania czasu pracy nauczycieli zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
-Wypracowanie uniwersalnych rozwiązań dotyczących ograniczenia obowiązku świadczenia pracy na terenie szkoły i placówki oświatowej przez pracowników niepedagogicznych.
-Ustalenie praw i obowiązków pracowników i pracodawców w sytuacji zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii.

Program szkolenia


1. Organizacja pracy szkoły i placówki oświatowej w okresie stanu epidemii:
a) praca zdalna, przestój, gotowość do wykonywania pracy,
b) stanowiska pracy, narzędzia pracy,
c) środki ochrony, bezpieczeństwo,
d) odpowiedzialność za powierzone mienie i odpowiedzialność materialna,
e) ochrona danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych.
2. Prawa i obowiązki pracodawców i pracowników w sytuacji stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2:
a) urlopy pracownicze: wypoczynkowe, bezpłatne,
b) uprawnienia rodzicielskie, w tym zasiłki opiekuńcze,
c) zasiłki chorobowe i kwarantanna,
d) informacja o sytuacji w zakładzie pracy w związku z epidemią.
3. Prawo nauczycieli i pracowników niepedagogicznych do wynagrodzenia:
a) okres zapewnienia opieki uczniom i wychowankom,
b) w czasie zawieszenia zajęć,
c) w okresie pracy zdalnej.
4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, dodatki funkcyjne, dodatki za warunki pracy oraz inne składniki wynagrodzenia w czasie pracy zdalnej. Zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia.
5. Ewidencjonowanie czasu pracy oraz sposób prowadzenia dokumentacji pracowniczej w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. 

Wykładowca


Robert Ludwiniak – nauczyciel konsultant i specjalista prawa pracy Instytutu Kształcenia Eko-Tur 
i wykładowca prawa oświatowego i prawa pracy w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Wcześniej dyrektor zespołu szkół sportowych,  wicedyrektor gimnazjum z oddziałami integracyjnymi, radca ministra w Ministerstwie Edukacji Narodowej, egzaminator OKE. Ukończył seminarium doktoranckie – polityka edukacyjna i zarządzanie oświatą, absolwent  studiów na Wydziale Polonistyki UW oraz na Wydziale Prawa i Administracji UW – prawo pracy, ukończył także studia podyplomowe na kierunku administracja rządowa i samorządowa, autor publikacji naukowych w zakresie prawa oświatowego i prawa pracy, certyfikowany inspektor ochrony danych osobowych. 

Dodatkowe informacje

W koszty szkolenia wliczone są: certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur,  gotowe wzory dokumentów oraz materiały omawiane podczas szkolenia dostępne online na www.edurada.pl .

Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę,  wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.


Szkolenie odbędzie się w godz .12.00-15.45PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkolenie

Przed rozpoczęciem webinaru wyślemy Ci maila z przypomnieniem o zajęciach

"Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu 
z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia. 
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu. 
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją 
oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym. 
Mają Państwo możliwość zadawania pytań. "

Koszt szkolenia

320.00 zł (koszt 1 osoby)

Poznajmy się

Dane kontaktowe