Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Zapisz się

Warunkiem uczestnictwa jest jak najszybsze przesłanie karty zgłoszenia. Poniższy formularz poprowadzi Cię krok po kroku przez proces rejestracji na szkolenie.

Zapisz się na szkolenie

Wprowadź dane potrzebne do rejestracji osób
i potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.


Wpisz koniecznie nr telefonu komórkowego,
na który przed szkoleniem przyślemy SMS-em potwierdzenie czasu i miejsca szkolenia

Dalej Anuluj

Podsumowanie wprowadzonych danych.

Zapisz się Cofnij
Najczęściej wybierane pozycje

Online: Sekretariat szkoły - relacje interpersonalne, dokumentacja szkoły, różne środki komunikacji elektronicznej, zarządzanie informacją. Kompleksowa organizacja pracy. Dwudniowy kurs dla sekretarzy placówek oświatowych

Kategoria: Szkolenie online dla sekretarzy, dyrektorów, kadrowych oraz przedstawicieli JST


Opis szkolenia


Szkolenie prezentuje nowe standardy w pracy sekretarki. Sprawnie, dobrze zarządzany sekretariat to warunek niezbędny na drodze do profesjonalnej, dobrze prosperującej współczesnej szkoły. Szkolenie pokazuje istotne miejsce sekretariatu w kontekście organizacji i zarządzania informacją. Prezentowane są obszary, jakie najczęściej merytorycznie przypisane są pracy sekretarki w przedszkolu, szkole, placówce. Omawiane kwestie dotyczą m.in. dokumentacji (arkuszy ocen, duplikatów świadectw, zaświadczeń, kontroli spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki), ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej, archiwizacji. Wyjaśnione zostaną zasady poświadczania dokumentów oraz ich wystawiania z upoważnienia dyrektora szkoły.  Materiały zawierają gotowe wzory decyzji administracyjnych, instrukcji, procedur. Przywoływane podczas szkolenia fragmenty aktów prawnych: ustaw i rozporządzeń pozwolą nabyć podstawową wiedzę prawną niezbędną w organizacji pracy sekretariatu.

Korzyści ze szkolenia


Nabycie umiejętności w zakresie wykonywanych obowiązków, organizacji pracy, obsługi klientów oraz uczniów
i pracowników szkoły. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób zarządzać profesjonalnym sekretariatem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz jak reprezentować szkołę, zwłaszcza w kontaktach
z interesantami. Nabędą umiejętności w zakresie komunikacji, hierarchizacji zadań oraz selekcjonowania informacji. Otrzymają narzędzia niezbędne do wykorzystania własnego potencjału w zakresie realizowanych zadań. Nabędą również umiejętności w zakresie właściwego postępowania z obiegiem dokumentów.

Program szkolenia


1. Komunikacja interpersonalna w kontakcie osobistym. Komunikacja telefoniczna oraz komunikacja pisemna.
2. Profesjonalna obsługa petenta.
3. Tajemnica służbowa a informacja publiczna.
4. Dostęp do danych osobowych i zasady ich przetwarzania.
5. Znaczenie systemu informacji oświatowej dla potrzeb finansowych, statystycznych i kontrolnych.
6. Znaczenie instrukcji kancelaryjnej w organizacji pracy. Obieg dokumentów. Elektronizacja akt.
7. Układ dokumentów w ujęciu jednolitego rzeczowego wykazu akt.
8. Korespondencja urzędowa. Budowa pisma. Poprawność językowa. Styl urzędowy.
9. Przygotowywanie wzorów druków, decyzji, metryk, rejestrów, odpisów, kopii, duplikatów. Zasada poświadczania odpisów i kopii. Druki ścisłego zarachowania.
10. Pieczęcie, pieczęcie urzędowe, pieczątki imienne, stemple. Zamawianie, przechowywanie, niszczenie.
11. Rekrutacja do przedszkola, szkoły. Obowiązek szkolny i obowiązek nauki. Korespondencja pomiędzy szkołami i gminami.
12. Dokumentacja uczniowska. Arkusze ocen uczniów. Księga arkuszy ocen.
13. Przechowywanie i archiwizowanie zgodnie z instrukcją archiwalną.

Wykładowca


Robert Ludwiniak – wykładowca prawa oświatowego i prawa pracy, wcześniej dyrektor zespołu szkół sportowych, radca ministra w MEN, egzaminator OKE, ukończył seminarium doktoranckie – polityka edukacyjna i zarządzanie oświatą, absolwent  studiów na Wydziale Polonistyki UW oraz na Wydziale Prawa i Administracji UW – prawo pracy, ukończył także studia podyplomowe na kierunku administracja rządowa i samorządowa. Od lat współpracuje z kadrą oświatową na poziomie opracowywania i realizacji szkoleń.

Dodatkowe informacje

W koszty szkolenia wliczone są: certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur,  gotowe wzory dokumentów oraz materiały omawiane podczas szkolenia dostępne online na www.edurada.pl.

Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę,  wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.


Szkolenie odbędzie się w godzinach: 10.00-13.45

PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkolenie

Przed rozpoczęciem webinaru wyślemy Ci maila z przypomnieniem o zajęciach

Koszt szkolenia

560.00 zł (koszt 1 osoby)

Poznajmy się

Dane kontaktowe