Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Zapisz się

Warunkiem uczestnictwa jest jak najszybsze przesłanie karty zgłoszenia. Poniższy formularz poprowadzi Cię krok po kroku przez proces rejestracji na szkolenie.

Zapisz się na szkolenie

Wprowadź dane potrzebne do rejestracji osób
i potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.


Wpisz koniecznie nr telefonu komórkowego,
na który przed szkoleniem przyślemy SMS-em potwierdzenie czasu i miejsca szkolenia

Dalej Anuluj

Podsumowanie wprowadzonych danych.

Zapisz się Cofnij
Najczęściej wybierane pozycje

Online:Inwentaryzacja- krok po kroku- aspekty prawne i praktyczne przeprowadzania, przebiegu i rozliczania inwentaryzacji ze szczególnym uwzględnieniem zmian w zakresie odpowiedzialności za jej przeprowadzenie dla kierowników JST oraz jednostek podległych

Kategoria: Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz kadry zarządzającej - kierowników gospodarczych, specjalistów ds. płac, głównych księgowych, księgowych


Opis szkolenia

Omówione zostaną bardzo szczegółowo aktualne przepisy w zakresie rachunkowości budżetowej i szczególna uwaga zostanie zwrócona na najczęściej popełniane błędy w ewidencji księgowej stwierdzone po kontroli w jednostce oraz poruszony zostanie temat dyscypliny finansów publicznych i odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji oraz jej rozliczenie przez JST oraz jednostki podległe. Omówiona zostanie niezbędna dokumentacja i obowiązki jakie wynikają ze zmiany podstawy prawnej w tym zakresie. Zostanie zwrócona uwaga na dokumentację wewnętrzną oraz na zapisy jakie powinna zawierać.

Korzyści ze szkolenia


Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom w sposób teoretyczny i praktyczny podstawowej wiedzy i zasad mających wpływ na prawidłową organizację rachunkowości i gospodarki finansowej umożliwiającej prawidłowe prowadzenie rachunkowości jednostki sektora finansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem majątku jednostki budżetowej oraz odpowiedzialności za powierzone mienie.

Program szkolenia


1. Zakres odpowiedzialności dla kierownika jednostki i dla głównego księgowego zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz Ustawą o finansach publicznych - po zmianach podstawy prawnej.
2. Czym jest rachunkowość jednostki, jej zakres i zadania.(Inwentaryzacja i ewidencja majątku-ważne aspekty)
3. Podstawy prawne przeprowadzania inwentaryzacji – uregulowania wynikające z Ustawy o Rachunkowości i z Ustawy o Finansach Publicznych.
4. Istota inwentaryzacji oraz jej podstawowe cele.
5. Rodzaje i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji oraz etapy prac inwentaryzacyjnych – zadania dyrektora, głównego księgowego na poszczególnych etapach i pracowników odpowiedzialnych materialnie.
6. Ewidencja majątku, zastosowanie uproszczeń dotyczących ewidencji majątku.
7. Etapy prac inwentaryzacyjnych – zadania dyrektora, głównego księgowego na poszczególnych etapach oraz pracowników odpowiedzialnych materialnie.
8. Instrukcja inwentaryzacyjna o polityka rachunkowości w aspekcie wyceny.
9. Omówienie dokumentacji i procedur, ważne kwestie związanych z zastosowaniem zasad rachunkowości w kontekście inwentaryzacji i gospodarki finansowej:
10.Dyscyplina Finansów Publicznych.
11.Kontrola Zarządcza a Inwentaryzacja.
12.Ochrona Zasobów a nadzór Kierowników jednostek budżetowych. Pytania do wykładowcy.

Wykładowca


Renata Topór – edukator Instytutu Kształcenia Eko-Tur, audytor wewnętrzny, certyfikowany księgowy Ministerstwa Finansów, właściciel biura rachunkowo-audytorskiego, ekonomista i rachunkowiec, główny księgowy jednostki sektora finansów publicznych – Absolwent Rachunkowości i zarządzania finansami Uniwersytetu Łódzkiego oraz podyplomowych studiów Audyt wewnętrzny i rachunkowość na Uniwersytecie Łódzkim. Specjalista z zakresu księgowości budżetowej, rachunkowości zarządczej, audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej, prawa pracy, prawa oświatowego oraz zarządzania strategicznego. Zajmuje się także praktycznymi aspektami związanymi z działalnością socjalną placówek oświatowych.

Dodatkowe informacje

W koszty szkolenia wliczone są: certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur,  gotowe wzory dokumentów oraz materiały omawiane podczas szkolenia dostępne online na www.edurada.pl .

Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę,  wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.


Szkolenie odbędzie się w godz .9.00-12.45PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkolenie

Przed rozpoczęciem webinaru wyślemy Ci maila z przypomnieniem o zajęciach

"Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu 
z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia. 
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu. 
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją 
oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym. 
Mają Państwo możliwość zadawania pytań. "

Koszt szkolenia

320.00 zł (koszt 1 osoby)

Poznajmy się

Dane kontaktowe