Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Zapisz się

Warunkiem uczestnictwa jest jak najszybsze przesłanie karty zgłoszenia. Poniższy formularz poprowadzi Cię krok po kroku przez proces rejestracji na szkolenie.

Zapisz się na szkolenie

Wprowadź dane potrzebne do rejestracji osób
i potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.


Wpisz koniecznie nr telefonu komórkowego,
na który przed szkoleniem przyślemy SMS-em potwierdzenie czasu i miejsca szkolenia

Dalej Anuluj

Podsumowanie wprowadzonych danych.

Zapisz się Cofnij
Najczęściej wybierane pozycje

Online: Pracownicze plany kapitałowe- obowiązki pracodawcy - kierownika jednostki sektora finansów publicznych

Kategoria: księgowi, specjaliści ds. kadr, specjaliści ds. płac, referenci, pracownicy JST, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych


Opis szkolenia

Omówiona zostanie niezbędna dokumentacja i obowiązki jakie wynikają z Ustawy o PRACOWNICZYCH PLANACH KAPITAŁOWYCH.
KAŻDY PRACODAWCA ma obowiązek:
1.Przeszkolić pracowników przed dokonaniem wyboru INSTYTUCJI FNANSOWEJ.
2.Podpisanie umowy o zarządzanie PPK.
3.Podpisanie umowy o prowadzenie PPK.
4.Inne obowiązki wobec pracowników do których obliguje Ustawa o PPK.
5.Nadzór nad funkcjonowaniem i Sankcje.
Na szkoleniu zostaną poruszone w/w ważne obszary i oczywiście terminy, jak i szczegółowe obowiązki pracodawców wobec pracowników w temacie PPK.

Korzyści ze szkolenia


Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom w sposób teoretyczny i praktyczny podstawowej wiedzy i zasad mających wpływ na prawidłową organizację funkcjonowania Ustawowych wymogów dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Program szkolenia


1.Co to jest PPK. Cele. Rola jaką mają spełnić. Czym  różnią się od  PPE i OFE. Zakłady objęte PPK oraz wyłączenia w stosowaniu ustawy. Możliwości zwolnienia. 
2.Harmonogram wdrażania dla pracodawców 2019-2020.
3.Kto i kiedy ma obowiązek wdrożyć PPK. Przepisy karne wobec pracodawców, którzy nie wdrożą PPK.
4.Procedura wdrażania PPK przez pracodawcę;
- współpraca ze związkami zawodowymi (reprezentacją pracowników)
- procedura informacyjna dot. PPK wobec pracowników
- jak wybrać instytucję finansową aby zarząd płatnika uniknął odpowiedzialności prawnej
- umowa o zarządzanie PPK, na co zwrócić uwagę przy umowach o zarządzanie PPK
- umowa o prowadzenie PPK. Forma umów o prowadzenie i zarządzanie PPK.
- koszty zarządzania  PPK - ustawowe limity.
5.Obowiązki pracodawcy po wprowadzeniu PPK
-  prowadzenie dokumentacji związanej z  obliczaniem wpłat. Wpływ PPK na naliczanie wynagrodzeń .
-  akta osobowe i dane osobowe, a PPK. Przekazywanie wymaganych danych.
-  obowiązki sprawozdawcze i informacyjne, odprowadzanie składek za pracowników
-  kiedy nowy pracownik uzyskuje prawo do uczestnictwa w PPK
-  obowiązki przy okresach uprawniających do zawieszania wpłat na PPK
6.Finansowanie  środków w PPK ( wpłaty  państwa (zachęty),  wpłaty  płatnika  i pracownika. 
7.Zasady uczestnictwa pracowników w PPK
- obowiązkowe uczestnictwo z chwilą tworzenia PPK w zakładzie
-  kto, jak i kiedy może się zapisać
- wysokość wpłat (co przy niskich zarobkach)
- wystąpienie z PPK, co z dotychczasowymi  środkami 
- co się dzieje ze środkami PPK przy zmianie pracodawcy, śmierci pracownika, rozwodzie ... 
- korzystanie ze środków przed 60 rokiem życia i po ukończeniu 60 roku życia
- dysponowanie środkami zgromadzonymi w PPK- na wniosek, zasady
8.Nadzór nad funkcjonowaniem PPK. Sankcje. Odpowiedzialność pracodawcy - za co odpowiada.
 

Wykładowca


Renata Topór – edukator Instytutu Kształcenia Eko-Tur, audytor wewnętrzny, certyfikowany księgowy Ministerstwa Finansów, właściciel biura rachunkowo-audytorskiego, ekonomista i rachunkowiec, główny księgowy jednostki sektora finansów publicznych – Absolwent Rachunkowości i zarządzania finansami Uniwersytetu Łódzkiego oraz podyplomowych studiów Audyt wewnętrzny i rachunkowość na Uniwersytecie Łódzkim. Specjalista z zakresu księgowości budżetowej, rachunkowości zarządczej, audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej, prawa pracy, prawa oświatowego oraz zarządzania strategicznego. Zajmuje się także praktycznymi aspektami związanymi z działalnością socjalną placówek oświatowych.

Dodatkowe informacje

W koszty szkolenia wliczone są: certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur,  gotowe wzory dokumentów oraz materiały omawiane podczas szkolenia dostępne online na www.edurada.pl.

Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę,  wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.


Szkolenie odbędzie się w godz .9.00-12.45PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkolenie

Przed rozpoczęciem webinaru wyślemy Ci maila z przypomnieniem o zajęciach

"Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu 
z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia. 
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu. 
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją 
oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym. 
Mają Państwo możliwość zadawania pytań. "

Koszt szkolenia

320.00 zł (koszt 1 osoby)

Poznajmy się

Dane kontaktowe