Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Zapisz się

Warunkiem uczestnictwa jest jak najszybsze przesłanie karty zgłoszenia. Poniższy formularz poprowadzi Cię krok po kroku przez proces rejestracji na szkolenie.

Zapisz się na szkolenie

Wprowadź dane potrzebne do rejestracji osób
i potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.


Wpisz koniecznie nr telefonu komórkowego,
na który przed szkoleniem przyślemy SMS-em potwierdzenie czasu i miejsca szkolenia

Dalej Anuluj

Podsumowanie wprowadzonych danych.

Zapisz się Cofnij
Najczęściej wybierane pozycje

Online:Jakie obszary pracy szkoły należy uwzględnić w półrocznym podsumowaniu z uwzględnieniem specyfiki pracy szkoły w warunkach panującej pandemii COVID-19. Podstawowe zadania dyrektora szkoły w tym zakresie

Kategoria: Szkolenie online dla dyrektorów i nauczycieli


Opis szkolenia


W związku z panującą pandemią COVID-19 w bieżącym roku szkolnym, szkoły funkcjonują w oparciu o często i szybko zmieniające się przepisy prawa. Dlatego też zbliżające się podsumowanie półrocza będzie dużym wyzwaniem dla dyrektorów szkół, bowiem przyszło im zarządzać szkołami w niecodziennych warunkach pracy. Jest więc oczywistym, że tegoroczne podsumowanie półrocza może wymagać więcej pracy niż zwykle. Co ważne, w ocenie efektów półrocznej pracy należy również uwzględnić stopień realizacji zadań wynikających z priorytetów MEN ale również specyfikę pracy szkoły w tym okresie a więc również formuły pracy w jakich szkoły od pierwszego września już pracowały między innymi nauczanie hybrydowe i zdalne. Podczas szkolenia podpowiadamy, jakie obszary funkcjonowania szkoły należy podsumować i w jaki sposób tego dokonać mając na uwadze specyfikę pracy szkół w tym okresie.

Korzyści ze szkolenia


1. Przygotowanie dyrektorów szkół do podsumowania pracy szkoły za półrocze z uwzględnieniem specyfiki pracy szkoły w tym okresie - funkcjonowanie w warunkach pandemii COVID-19.
2. Wskazanie obszarów pracy szkoły jakie muszą być uwzględnione podczas podsumowania półrocznego.
3. Wdrożenie dyrektorów do dobrego przygotowania się do podsumowania - wyposażenie w pakiet dokumentów ułatwiających to zadanie.

Program szkolenia


1. Przepisy prawa oświatowego odnoszące się do czynności związanych z podsumowaniem półrocza pracy szkoły z uwzględnieniem sytuacji pandemicznej.
a) zapisy prawne zobowiązujące dyrektora do dokonania podsumowania półrocznego;
b) obowiązek przedstawienia ogólnych wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;
c) szczególne zadania dyrektora podyktowane prawem w związku ze stanem epidemii.
2. Obowiązki dyrektora szkoły w zakresie przygotowania i prowadzenia półrocznego podsumowującego zebrania rady pedagogicznej.
a) przykładowy scenariusz półrocznego zebrania rady pedagogicznej;
b) wzór sprawozdania z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora w pierwszym półroczu;
c) informacja na temat funkcjonowania szkoły w warunkach panującej pandemii - omówienie zmian organizacyjnych i wynikających z nich skutków.
3. Obszary funkcjonowania szkoły, które należy uwzględnić w podsumowaniu półrocza.
a) klasyfikacja śródroczna – analiza wyników nauczania;
b) wnioski z nadzoru pedagogicznego i informacje o działalności szkoły;
c) realizacja zadań wynikających ze sprawowanej kontroli zarządczej;
d) ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
e) kontrola dokumentacji - uwagi i spostrzeżenia;
f) kontrola stanu bezpieczeństwa z uwzględnieniem zagrożeń wynikających ze stanu epidemii;
g) ocena pracy nauczycieli, awans zawodowy - decyzje w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego;
h) ocena pracowników niepedagogicznych.
4. Formułowanie wniosków i rekomendacji do dalszej pracy z uwzględnieniem wyników podsumowania, wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz aktualnej sytuacji zagrożenie epidemiologicznego.
a) wnioski i rekomendacje wynikające z nadzoru pedagogicznego;
b) wnioski i rekomendacje wynikające z monitorowania realizacji podstawy programowej w warunkach zmian formuły nauczania - nauczanie hybrydowe i zdalne;
c) rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa z uwzględnieniem zagrożeń wynikających ze stanu epidemii.
5. Konstruowanie sprawozdania z nadzoru pedagogicznego z uwzględnieniem różnych form pracy szkoły w okresie ograniczenia jej funkcjonowania.
a) informacja o realizacji planu nadzoru pedagogicznego;
b) wnioski z ewaluacji wewnętrznej;
c) wnioski z kontroli dyrektora;
d) wnioski z kontroli zewnętrznych;
e) realizacja procesu wspomagania nauczycieli - wnioski ze wspomagania;
f) wnioski z obserwacji i monitorowania;
g) informacja o działalności szkoły:
• realizacja dotychczasowej podstawy programowej również w formule on-line i ramowych planów nauczania,
• bezpieczeństwo w szkole,
• pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
• działalność agend szkoły,
• organy szkoły oraz organizacje pozaszkolne,
• awans zawodowy i ocena pracy nauczycieli.

Wykładowca


Jacek Jagiełło – absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie, nauczyciel  przedmiotów zawodowych, pełnił funkcję kierownika praktycznej nauki zawodu, wieloletni dyrektor szkoły, absolwent 7 kierunków studiów podyplomowych między innymi z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, zarzadzania oraz marketingu. Specjalista praktyk w zakresie prawa pracy oraz pragmatyki związanej z prawem oświatowym.  Współautor działań związanych ze zmianami w szkolnictwie zawodowym, autor wielu praktycznych publikacji z zakresu organizacji pracy szkoły oraz prawa oświatowego, współpracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej  w którym pełnił funkcję eksperta zewnętrznego oraz edukatora. Wraz z KOWEZiU brał udział w tworzeniu poradników jak wdrożyć skutecznie zmiany w szkołach zawodowych – opracował między innymi poradnik do korelacji międzprzedmiotowej. Jako edukator prowadził wiele szkoleń dla dyrektorów szkół, kadry zarządzającej, organów prowadzących oraz nauczycieli. Jest  również autorem poradnika dobrych praktyk w zakresie wdrażania praktycznego i skutecznego  zmian w oświacie.


Dodatkowe informacje

W koszty szkolenia wliczone są: certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur,  gotowe wzory dokumentów oraz materiały omawiane podczas szkolenia dostępne online na www.edurada.pl.

Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę,  wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.


Szkolenie odbędzie się w godz .9.00-12.45PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkolenie

Przed rozpoczęciem webinaru wyślemy Ci maila z przypomnieniem o zajęciach

"Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu 
z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia. 
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu. 
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją 
oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym. 
Mają Państwo możliwość zadawania pytań. "

Koszt szkolenia

320.00 zł (koszt 1 osoby)

Poznajmy się

Dane kontaktowe