Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Zapisz się

Warunkiem uczestnictwa jest jak najszybsze przesłanie karty zgłoszenia. Poniższy formularz poprowadzi Cię krok po kroku przez proces rejestracji na szkolenie.

Zapisz się na szkolenie

Wprowadź dane potrzebne do rejestracji osób
i potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.


Wpisz koniecznie nr telefonu komórkowego,
na który przed szkoleniem przyślemy SMS-em potwierdzenie czasu i miejsca szkolenia

Dalej Anuluj

Podsumowanie wprowadzonych danych.

Zapisz się Cofnij
Najczęściej wybierane pozycje

Online: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Kategoria: Szkolenia online dla pedagogów, psychologów, nauczycieli i dyrektorów


Opis szkolenia


Obecnie w każdej szkole/ przedszkolu, niezależnie od etapu edukacyjnego, środowiska w którym szkoła funkcjonuje i naszych nauczycielskich oczekiwań uczą się uczniowie określani jako grupa o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Specjalne potrzeby edukacyjne to pojęcie bardzo szerokie, uwzględniająca zarówno uczniów z różnorodnymi niepełnosprawnościami, zaburzeniami zdrowia psychicznego i emocjonalnego, w normie intelektualnej i poniżej normy, ze specyficznymi trudnościami czyli dys… ale też uczniowie szczególnie uzdolnieni.  To zarówno grupa, która posiada opinie czy orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, jak i uczniowie, którzy nie posiadają żadnego dokumentu.

Ta ogromna różnorodność skutkuje innymi potrzebami i możliwościami uczniów, co przekłada się na zróżnicowanie sposobów nauczania/uczenia się. Wymaga od nauczycieli dużej wiedzy teoretycznej oraz przełożenia jej na praktyczne działania w codziennej pracy. Wiele „trudnych” sytuacji, zarówno w sferze dydaktycznej i wychowawczej w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych wynika z braku wiedzy i umiejętności kadry. Zapraszamy na szkolenie, które poszerzy, uporządkuje Państwa wiedzę na ten temat.

Korzyści ze szkolenia


- potrafią wyodrębnić w zespole klasowym oraz rozpoznają zróżnicowane potrzeby uczniów z spe,
- planują pracę z uczniami z spe na różnych zajęciach,
- współpracują z innymi w zakresie wsparcia uczniów z spe oraz dokumentują swoją prace w tym zakresie.

Program szkolenia


1.Specjalne potrzeby edukacyjne – wokół pojęcia. Różnorodne interpretacje.
2.Prawo oświatowe a specjalne potrzeby edukacyjne:
- zadania i obowiązki szkoły; dyrektor jako organizator pracy z uczniem o   specjalnych potrzebach edukacyjnych,
- zadania i obowiązki nauczycieli, wychowawców grup,
- zadania i obowiązki specjalistów.
3. Rola i zadania nauczyciela współorganizującego kształcenie specjalne.
4.Specyfika pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych – podstawowe zasady.
 5.Co to znaczy „dostosować” i „ indywidualizować”. Przykładowe dostosowania dla uczniów:
- z niepełnosprawnościami,
- z zaburzeniami zdrowia psychicznego i emocjonalnego,
- z zaburzeniami zachowania,
- ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
- ze szczególnymi uzdolnieniami jedno i wielkokierunkowymi,
- przybywających z zagranicy lub innych kręgów kulturowych.
6. Praca zespołowa w udzielaniu wsparcia uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
7. Współpraca szkoły z różnymi instytucjami/ organizacjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży.
8. Dokumentowanie działań w zakresie pracy z uczniem z spe. Wzory dokumentów.
9. Pytania, dyskusja – czas na realizację indywidualnych potrzeb uczestników.

Wykładowca


Krystyna Budzianowska - ekspert i edukator  Instytutu Kształcenia EKO-TUR specjalizujący się w zakresie nadzorze pedagogicznym oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej, doktor nauk humanistycznych, historyk, literaturoznawca, absolwentka podyplomowych studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Zarządzania Oświatą, edukator instytutu, rzeczoznawca MEN, wieloletni nauczyciel, wicedyrektor szkoły.

Dodatkowe informacje

W koszty szkolenia wliczone są: certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur,  gotowe wzory dokumentów oraz materiały omawiane podczas szkolenia dostępne online na www.edurada.pl.

Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę,  wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.


Szkolenie odbędzie się w godz .9.30-13.15PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkolenie

Przed rozpoczęciem webinaru wyślemy Ci maila z przypomnieniem o zajęciach

"Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu 
z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia. 
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu. 
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją 
oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym. 
Mają Państwo możliwość zadawania pytań. "

Koszt szkolenia

320.00 zł (koszt 1 osoby)

Poznajmy się

Dane kontaktowe