Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

 CO DOSTANIESZ OD NAS OPRÓCZ SZKOLENIA?
  •   Telefoniczny dyżur eksperta

4 razy w miesiącu bezpłatne konsultacje prawne z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych.

  •   A dlaczego warto korzystać z porad naszego
    radcy prawnego?

Jako dyrektor odpowiadasz za wszystkie decyzje. Nawet jeśli nieświadomie popełnisz błąd, możesz ponieść surowe konsekwencje prawne. Mając wsparcie w postaci porady prawnej masz pewność, że działasz zgodnie z prawem.

  •   E-serwis dla dyrektorów i nauczycieli

Nielimitowany dostęp do bazy artykułów, wydań oraz wzorów dokumentów. W jednym miejscu masz wszystko ze świata oświaty www.edurada.pl

Kursy na zamówienie JST /organów prowadzących

Pełnisz nadzór nad placówkami oświaty w swoim mieście, gminie lub powiecie- chcesz zorganizować szkolenie dla swoich dyrektorów zgodne z Twoją wizją-bez problemu dostosujemy się do niej. Taka forma doskonalenia to skuteczna metoda wspierania pracy Państwa szkół. Prowadzenie szkoleń przez wybitnych ekspertów oraz niezwykle praktyczna formuła zajęć.

Reforma oświaty a funkcjonowanie placówki oświatowej
PRZEWODNIK PO OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ RODO - VADEMECUM DYREKTORA, NAUCZYCIELA I PRACOWNIKA ADMINISTRACJI PLACÓWKI OŚWIATOWEJ.
Czas pracy i urlopy pracowników niepedagogicznych
Jak przygotować się do zmian związanych z oceną pracy nauczyciela zgodnie ze zmianami w Karcie Nauczyciela i aktami wykonawczymi. Nowe zadania dyrektora związane z oceną pracy nauczycieli i awansem zawodowym wynikające ze zmian w prawie oświatowym
Nowelizacja Karty Nauczyciela, czyli jak przygotować się do zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli. Zmiany w Karcie Nauczyciela i prawie oświatowym od 1 stycznia 2018 r.
Ocena działalności pracy szkoły - klasyfikowanie i promowanie uczniów oraz podsumowanie obszarów szkoły - jako zadania kluczowe związane z zakończeniem roku szkolnego 2017/18. Zadania kluczowe związane z zakończeniem roku szkolnego 2017/18
ORGANIZACJA PRACY WICEDYREKTORA SZKOŁY- ZADANIA, UPRAWNIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNIKAJĄCE Z REFORMY OŚWIATY
ORGANIZACJA SYSTEMU POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZGODNIE Z NOWYM ROZPORZĄDZENIEM MEN Z DNIA 09 SIERPNIA 2017 R. (DZ.U. Z 2017, POZ. 1591)
PROJEKTOWANIE PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2018/2019 - ARKUSZ ORGANIZACJI SZKOŁY/PLACÓWKI OŚWIATOWEJ; Ruch kadrowy w oświacie w okresie specjalnych regulacji prawnych.
PROWADZENIE KADR W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH PO REFORMIE OŚWIATY
PRZEWODNIK DYREKTORA PO DOKUMENTACJI I NADZORZE. NOWE ZADANIA DYREKTORA W NADZORZE PEDAGOGICZNYM I DOKUMENTACJI WEWNĄTRZSZKOLNEJ WYNIKAJĄCE ZE ZMIAN W PRAWIE OŚWIATOWYM
Ruch kadrowy 2018/19 w kontekście reformy systemu oświaty. Najnowsze zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy oraz ich skutki kadrowe dla dyrektorów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych
Uporządkowanie dokumentacji szkoły zgodnie z przepisami prawa – weryfikacje i nowelizacje dokumentów. Poznaj nowe zasady prowadzenia dokumentacji po zmianie przepisów prawa
Zasady korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych od stycznia 2018 r. po zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

SZUKAŁEŚ? NIE ZNALAZŁEŚ?

  -

Poznajmy się

Dane kontaktowe

Nasze publikacje

Wydawnictwo Eko-Tur