Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

 CO DOSTANIESZ OD NAS OPRÓCZ SZKOLENIA?
  •   Telefoniczny dyżur eksperta

4 razy w miesiącu bezpłatne konsultacje prawne z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych.

  •   A dlaczego warto korzystać z porad naszego
    radcy prawnego?

Jako dyrektor odpowiadasz za wszystkie decyzje. Nawet jeśli nieświadomie popełnisz błąd, możesz ponieść surowe konsekwencje prawne. Mając wsparcie w postaci porady prawnej masz pewność, że działasz zgodnie z prawem.

  •   E-serwis dla dyrektorów i nauczycieli

Nielimitowany dostęp do bazy artykułów, wydań oraz wzorów dokumentów. W jednym miejscu masz wszystko ze świata oświaty www.edurada.pl

Kursy na zamówienie JST /organów prowadzących

Pełnisz nadzór nad placówkami oświaty w swoim mieście, gminie lub powiecie- chcesz zorganizować szkolenie dla swoich dyrektorów zgodne z Twoją wizją-bez problemu dostosujemy się do niej. Taka forma doskonalenia to skuteczna metoda wspierania pracy Państwa szkół. Prowadzenie szkoleń przez wybitnych ekspertów oraz niezwykle praktyczna formuła zajęć.

Wyzwania nowego roku szkolnego
JAK OPRACOWAC OCENĘ PRACY NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA I PRZYGOTOWAĆ ARKUSZE SAMOOCENY W OPARCIU O NOWE PRZEPISY PRAWA.
KOMPETENCJE KLUCZOWE KSZTAŁTOWANE W PRZEDSZKOLU ZADANIEM NAUCZYCIELA I KLUCZEM DO SUKCESU DZIECI. ZADANIA DYREKTORA A WDRAŻANIE KOMPEENCJI.
Nadzór nad pracodawcą i kontrole zewnętrzne w szkole i placówce oświatowej publicznej i niepublicznej po reformie oświaty
Nowe rozwiązania prawne w organizacji pracy dyrektora szkoły w roku szkolnym 2018/2019.
NOWE ZASADY FINANSOWANIA ZADAŃ OŚWIATOWYCH – ZADANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK
Nowe zasady prowadzenia akt osobowych od stycznia 2019 r. Elektronizacja akt. Nowe obowiązki i zadania pracodawcy.
Organizacja nadzoru pedagogicznego oraz pracy szkoły na rok 2018/2019. Co nowego należy uwzględnić przy organizacji nowego roku szkolnego 2018/2019. Omówienie nowych przepisów prawa obowiązujących od września 2018 roku
PEDAGOG I PSYCHOLOG W SZKOLE -ROLA I ZADANIA. NOWE ROZWIĄZANIA PRAWNE OD 1 WRZEŚNIA 2018 ROKU
POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PRZEDSZKOLU, SZKOLE, PLACÓWCE- ORGANIZACJA, REALIZACJA, DOKUMENTOWANIE ZGODNIE ZE STANEM PRAWNYM NA DZIEŃ 1 WRZEŚNIA 2018 R
Program innowacyjny i nowatorskie rozwiązania w pracy nauczycieli jako główne kryteria związane z oceną pracy nauczyciela zgodnie nowymi przepisami prawa
Status i obowiązki Inspektora Ochrony Danych osobowych według rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE - BEZPIECZEŃSTWO PRACY I NAUKI OD 1 WRZEŚNIA 2018 R
Szczegółowe zasady rachunkowości i gospodarki finansowej jednostek budżetowych a RODO w świetle zmian w 2018 roku – aspekty prawne i praktyczne.
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH W ROKU 2018

SZUKAŁEŚ? NIE ZNALAZŁEŚ?

  -

Poznajmy się

Dane kontaktowe

Nasze publikacje

Wydawnictwo Eko-Tur