Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

 CO DOSTANIESZ OD NAS OPRÓCZ SZKOLENIA?
  •   Telefoniczny dyżur eksperta

4 razy w miesiącu bezpłatne konsultacje prawne z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych.

  •   A dlaczego warto korzystać z porad naszego
    radcy prawnego?

Jako dyrektor odpowiadasz za wszystkie decyzje. Nawet jeśli nieświadomie popełnisz błąd, możesz ponieść surowe konsekwencje prawne. Mając wsparcie w postaci porady prawnej masz pewność, że działasz zgodnie z prawem.

  •   E-serwis dla dyrektorów i nauczycieli

Nielimitowany dostęp do bazy artykułów, wydań oraz wzorów dokumentów. W jednym miejscu masz wszystko ze świata oświaty www.edurada.pl

Kursy na zamówienie JST /organów prowadzących

Pełnisz nadzór nad placówkami oświaty w swoim mieście, gminie lub powiecie- chcesz zorganizować szkolenie dla swoich dyrektorów zgodne z Twoją wizją-bez problemu dostosujemy się do niej. Taka forma doskonalenia to skuteczna metoda wspierania pracy Państwa szkół. Prowadzenie szkoleń przez wybitnych ekspertów oraz niezwykle praktyczna formuła zajęć.

Wyzwania nowego roku szkolnego
BEZPIECZEŃSTWO UCZNIA W SZKOLE. PROCEDURY, KONTROLA, PRAKTYKA
Dziesięć najważniejszych obszarów w pracy dyrektora; weryfikacje i nowelizacje dokumentów
Inwentaryzacja- krok po kroku- aspekty prawne i praktyczne przeprowadzania, przebiegu i rozliczania inwentaryzacji ze szczególnym uwzględnieniem przekształcanych i likwidowanych placówek
JAK OPRACOWAĆ OCENĘ PRACY NAUCZYCIELA I PRZYGOTOWAĆ ARKUSZE SAMOOCENY W OPARCIU O NOWE PRZEPISY PRAWA
Kompetencje kluczowe kształtowane w przedszkolu zadaniem nauczyciela i kluczem do sukcesu dzieci. Zadania dyrektora a wdrażanie kompetencji.
Nadzór nad pracodawcą i kontrole zewnętrzne w szkole i placówce oświatowej publicznej i niepublicznej po reformie oświaty
Nowe rozwiązania prawne w organizacji pracy dyrektora szkoły w roku szkolnym 2018/2019.
Nowe zasady finansowania zadań oświatowych - zadania jednostek samorządu terytorialnego oraz dyrektorów szkół i placówek
Nowe zasady prowadzenia akt osobowych od stycznia 2019 r. Elektronizacja akt. Nowe obowiązki i zadania pracodawcy.
Pedagog i psycholog w szkole - rola i zadania. Nowe rozwiązania prawne od 1 września 2018 roku
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole, placówce - organizacja, realizacja, dokumentowanie zgodnie ze stanem prawnym na dzień 1 września 2018 r
Program innowacyjny i nowatorskie rozwiązania w pracy nauczycieli jako główne kryteria związane z oceną pracy nauczyciela zgodnie nowymi przepisami prawa
Projektowanie pracy szkoły na rok szkolny 2019/2020 zgodnie z najnowszymi zmianami w prawie oświatowym - arkusz organizacji szkoły/placówki oświatowej. Ruch kadrowy w oświacie w okresie specjalnych regulacji prawnych.
Reforma strukturalna szkół ponadpodstawowych, policealnych i kształcenia ustawicznego
ROZWIJANIE KOMPETENCJI CYFROWYCH; KATALOG KOMPETENCJI CYFROWYCH DLA DYREKTORA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ - zgodnie z realizacją polityki oświatowej MEN w roku szkolnym 2018/2019
Status i obowiązki Inspektora Ochrony Danych osobowych według rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
Statut szkoły ponadpodstawowej (branżowym) od 1 września 2019 r. w świetle ostatniej nowelizacji Prawa oświatowego
Statut szkoły ponadpodstawowej (Liceum, Technikum).
System bezpieczeństwa w szkole - bezpieczeństwo pracy i nauki od 1 września 2018 r
SYTUACJE KRYZYSOWE W SZKOLE. JAK ROZMAWIAĆ Z RODZICAMI, UCZNIAMI i GRONEM PEDAGOGICZNYM
Szczegółowe zasady rachunkowości i gospodarki finansowej jednostek budżetowych a RODO w świetle zmian w 2018 roku; aspekty prawne i praktyczne.
Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży niepełnosprawnych w świetle nowych regulacji prawnych w roku 2018
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/19 W PRZEDSZKOLACH – ZADANIA DYREKTORA I NAUCZYCIELI DOTYCZĄCE WYNIKÓW I WNIOSKÓW ZE SPRAWOWANEGO NADZORU ORAZ OCENY DZIAŁALNOŚCI POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW PRACY PRZEDSZKOLA.
Zasady gromadzenia danych w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) w roku szkolnym 2018/2019. Ochrona danych osobowych w zbiorach zgromadzonych w szkole.
Zmiany w prawie pracy, prawie oświatowym i innych ustawach. Nowe zasady przetwarzania danych osobowych skutkiem uchwalenia tzw. ustawy sektorowej

SZUKAŁEŚ? NIE ZNALAZŁEŚ?

  -

Poznajmy się

Dane kontaktowe

Nasze publikacje

Wydawnictwo Eko-Tur