Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Najczęściej wybierane pozycje

Wzmocnienie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych

Kategoria: Zarządzanie i organizacja pracy placówki oświatowej


Opis szkolenia


Celem szkolenia jest wsparcie dyrektorów szkół w budowaniu systemu strategii antykryzysowej na terenie szkoły, wzmocnienie ochrony zdrowia i życia dzieci podczas pobytu w szkole i poza nią (w trakcie drogi do szkoły, na wycieczce, imprezie masowej), uwrażliwienie na sprawy bezpieczeństwa (w tym bezpieczeństwa psychicznego) dzieci i młodzieży, skuteczne rozwiązywania konfliktów na terenie szkoły, zapewnienie możliwości wsparcia psychologicznego społeczności szkolnej w sytuacjach trudnych i kryzysowych, współpraca - standaryzacja i koordynacja działań w z innymi jednostkami w obszarze bezpieczeństwa, zmniejszenie rozmiaru zachowań patologicznych.

Korzyści ze szkolenia


1.Nabycie umiejętności działania w sytuacji niespodziewanego, niekorzystnego wydarzenia/wydarzeń o szerokim zasięgu w otoczeniu szkoły lub w niej samej;
2.Planowanie podejmowania skutecznych działań w trakcie trwania sytuacji kryzysowej i po jej zakończeniu;
3.Kształtowanie umiejętności kontaktów z mediami, nauka ochrony wizerunku szkoły/placówki;
4.Doskonalenie umiejętności pracy z radą pedagogiczną w kierunku opracowania strategii działań antykryzysowych na terenie szkoły/placówki;
5.Nabycie umiejętności organizacji pracy zapewniającej bezpieczeństwo pracy i nauki, prowadzenie właściwej dokumentacji z tym związanej;
6.Zwiększenie świadomości związanej z odpowiedzialnością prawną za naruszenie przepisów prawa oświatowego dotyczącego bezpieczeństwa pracy i nauki.

Program szkolenia


 1. Bezpieczeństwo pracy i nauki
 2. Zadania dyrektora, nauczycieli i specjalistów wzmacniające poczucie bezpieczeństwa ucznia w szkole. Budowanie strategii działań antykryzysowych.
 3. Współpraca w środowisku lokalnym z podmiotami działającymi na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa. Kontakty z mediami.
 4. Obowiązek zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki:
 1. prowadzenie prac remontowych, instalacyjnych, naprawczych;
 2. kontrola obiektu szkoły, okresowe przeglądy techniczne;
 1. Nadzór nad uczniami – planowanie działań w ramach ewaluacji wewnętrznej, kontroli i monitorowania,
 1. kryteria uwzględniane podczas tworzenia tygodniowego rozkładu zajęć,
 2. udział uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska,
 3. dyżury podczas przerw;
 4. atmosfera pracy i nauki.
 1. Działania szkoły na rzecz zdrowia:
 1. wycieczki, imprezy, zawody sportowe;
 2. środki ostrożności podczas przebywania nad wodą oraz w górach;
 3. udzielanie pierwszej pomocy;
 1. wypadki uczniowski, obowiązki pracowników szkoły w razie wypadku, dokumentacja powypadkowa, rejestr wypadków; profilaktyka powypadkowa.
 1. Znaczenie programu wychowawczego i programu profilaktyki w jakości edukacji.
 2. Bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne pracowników szkoły:
 1. tworzenie regulaminu pracy,
 2. obowiązki pracodawcy w zakresie bhp,
 3. wyznaczenie pracowników do działań związanych z ewakuacją i udzielaniem pierwszej pomocy,
 4. ryzyko zawodowe,
 5. opieka lekarska, ochrona kobiet w ciąży,
 6. wypadki przy pracy, w drodze do pracy i z pracy,
 7. kształtowanie dobrych relacji społecznych.
 1. Odpowiedzialność prawna nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
 2. Nadzór i kontrola Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i innych organów 

Poznajmy się

Dane kontaktowe