Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Zasady Reklamacji

 
Zapoznaj się z zasadami Reklamacji szkolenia Rady Pedagogicznej
 
Pobierz
Najczęściej wybierane pozycje

Zadania dyrektora szkoły związane z doskonaleniem pracowników

Kategoria: Zarządzanie i organizacja pracy placówki oświatowej

Korzyści ze szkolenia


Uczestnicy:
- poznają nowe obowiązki pracodawcy wynikające z kodeksu pracy, związane z doskonaleniem pracowników
- będą znali zadania dyrektora szkoły związane z doskonaleniem pracowników
- będą potrafili stworzyć plan doskonalenia zawodowego zgodnie z potrzebami szkoły

Program szkolenia


1. Obowiązki pracodawcy związane z doskonaleniem pracowników – zmiany w kodeksie pracy.
2. Równy dostęp pracowników do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych – zakaz dyskryminacji w stosunkach pracy po nowelizacji kodeksu pracy.
3. Planowanie środków finansowych na doskonalenie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
4. Ustalenie doskonalenia zawodowego nauczycieli:
a) kompetencje rady pedagogicznej,
b) zadania dyrektora szkoły; skierowanie na studia wyższe; udzielanie urlopów szkoleniowych.
c) tworzenie planu doskonalenia zawodowego, zgodnie z potrzebami szkoły, sprawozdanie z realizacji planu.
5. Sporządzanie umów pomiędzy pracodawcą a pracownikiem określających warunki doskonalenia.
6. Najnowsze orzecznictwo sądowe dotyczące doskonalenia pracowników, obowiązków pracodawcy w zakresie ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Poznajmy się

Dane kontaktowe