Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Najczęściej wybierane pozycje

Ochrona danych osobowych. Obowiązki dyrektora szkoły, jako administratora danych osobowych w szkole/placówce

Kategoria: Zarządzanie i organizacja pracy placówki oświatowej


Opis szkolenia


Korzyści ze szkolenia


Korzyści z uczestnictwa w warsztatach:
-przygotowanie do stosowania zmienionych przepisów o ochronie danych osobowych,
-omówienie wszelkich aspektów wykonywania funkcji ABI
-Formuła szkolenia pozwala na aktywny udział słuchaczy przez co na bieżąco można uzyskać odpowiedź na każde pytanie przy okazji wymieniając swoje spostrzeżenia z innymi uczestnikami warsztatu.

Program szkolenia1. Zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych:
 •  Zmiany w ochronie danych osobowych w szkole/placówce
 • Nowe obowiązki dyrektora szkoły, jako administratora danych osobowych w szkole/placówce
 • Zmiany w ewidencjonowaniu zbiorów danych osobowych
 • Nowa rola i zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI)
 • Powoływanie Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w szkole/placówce oraz wymagania ustawowe do pełnienia tej funkcji
 • Nowe zasady zgłaszania zbiorów do rejestracji do GIODO
 • Zmienione zasady prowadzenia kontroli przez GIODO
 • Zmiany w dokumentacji i ewidencji dotyczącej ochrony danych osobowych
   
2.  Zasady ochrony danych osobowych nadal obowiązujące:
 • Zasady przetwarzania danych osobowych:
 • Przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji ucznia i pracownika.
 • Dane osobowe przetwarzane dla celów prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, w tym dokumentacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • Dostęp do informacji publicznej a prawo do prywatności uczniów i nauczycieli..
 • Dokumentacja wymagana przez ustawę o ochronie danych osobowych:.
 • Dane osobowe pracowników a zakładowy fundusz świadczeń,
 • Odpowiedzialność za naruszenie zasad dotyczących ochrony danych osobowych.

Poznajmy się

Dane kontaktowe