Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Zasady Reklamacji

 
Zapoznaj się z zasadami Reklamacji szkolenia Rady Pedagogicznej
 
Pobierz
Najczęściej wybierane pozycje

Prawo Pracy- współpraca dyrektorów szkół z jednostką samorządu terytorialnego i związkami zawodowymi

Kategoria: Reforma oświaty- zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy

Korzyści ze szkolenia


- nabycie umiejętności skutecznego sprawowania nadzoru nad czynnościami wynikającymi z przepisów prawa,
- wypracowanie nowych metod pracy w celu podniesienia efektywności zarządzania placówką przy wykorzystaniu zmian w prawie oświatowym
i prawie pracy,
- kształtowanie zasad współpracy dyrektora szkoły z jednostką samorządu terytorialnego i związkami zawodowymi,
- doskonalenie umiejętności rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielami; wykorzystywanie przepisów prawa pracy w praktyce,
- doskonalenie umiejętności korzystania z orzecznictwa sądowego;

Program szkolenia


1.      Zasady współpracy dyrektorów szkół z jednostką samorządu terytorialnego. Zadania szkoły, ustawowe kompetencje organów prowadzących.
2.      Powierzanie stanowisk kierowniczych. Nawiązanie stosunku pracy
z dyrektorem szkoły.
3.      Rola organu prowadzącego w kształtowaniu polityki kadrowej
w placówkach feryjnych i nieferyjnych.
4.      Współpraca ze związkami zawodowymi – uzgodnienia, porozumienia, opinie.
5.      Nadzór i kontrola szkół i placówek oświatowych przez organ prowadzący.
6.      Zasady prawa pracy. Obowiązki pracodawcy i pracownika.
7.      Definicje czasu pracy, ewidencja czasu pracy i metody jej prowadzenia.
8.      Nawiązywanie i rozwiązywanie oraz zmiana stosunku pracy z nauczycielami zatrudnionymi przez mianowanie lub na umowę o pracę. Kwalifikacje zawodowe nauczycieli. Wpływ awansu zawodowego na status zawodowy nauczyciela.
9.      Szczególna ochrona pracowników przed rozwiązaniem stosunku pracy, w tym szczególna ochrona wynikająca z ustawy o związkach zawodowych. Konsultacje z zakładowymi organizacjami związkowymi.
10.  Roszczenia pracownika z tytułu wadliwego rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Wspólny skutek przyznania pracownikowi odszkodowania lub przywrócenia go do pracy. Orzecznictwo SN, opinie i stanowiska PIP.
11.  Dokumentacja pracownicza. Prowadzenie akt osobowych.

Poznajmy się

Dane kontaktowe