Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Zasady Reklamacji

 
Zapoznaj się z zasadami Reklamacji szkolenia Rady Pedagogicznej
 
Pobierz
Najczęściej wybierane pozycje

Prawo oświatowe i prawo administracyjne w praktyce dyrektora przedszkola

Kategoria: Reforma oświaty- zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy

Korzyści ze szkolenia


Po szkoleniu słuchacz potrafi:
1. konstruować (sporządzać, tworzyć) dokumenty wynikające z obowiązującego prawa
oświatowego i prawa administracyjnego (uchwały, zarządzenia, oświadczenia, zaświadczenia; odpisy, kopie, duplikaty);
2. załatwiać i rozpatrywać skargi i wnioski zgodnie z przepisami prawa administracyjnego; wykorzystywać w codziennej pracy dostępne wzory druków, tworzyć własne opracowania;
3. samodzielnie organizować pracę kancelaryjną w przedszkolu, wykorzystując kwalifikacje i umiejętności pracowników;
4. dokonać właściwej klasyfikacji zdarzeń prawnych, społecznych w zakresie organizacji i zarządzania szkołą/placówką oświatową.

Program szkolenia


1.     Budowa i zawartość aktu normatywnego. Podstawowe techniki prawodawcze. Akty prawne w przedszkolu:
a)    regulaminy;
b)    instrukcje;
c)     statut.
2.     Zasady korespondencji urzędowej:
a)    standardy pism urzędowych;
b)     oryginały dokumentów, tworzenie odpisów, kopii i duplikatów.
3.      Dyrektor przedszkola jako przewodniczący rady pedagogicznej.
a)     organizacja zebrań,
b)     uchwały rady pedagogicznej – konstrukcja i wykonanie uchwały;
c)     kompetencje stanowiące i opiniodawcze rady pedagogicznej.
4.     Zarządzenia dyrektora przedszkola.
5.     Decyzje administracyjne i decyzje pragmatyczne wydawane przez dyrektora przedszkola:
a)     prowadzenie metryk spraw administracyjnych.
6.     Doręczanie korespondencji. Skargi i wnioski. Korespondencja elektroniczna.
7.     Wydawanie zaświadczeń. Charakterystyka oświadczenia woli:
a)    zaświadczenia dla celów pracowniczych i uczniowskich;
b)    oświadczenia woli dyrektora i rodziców (prawnych opiekunów).
8.     Upoważnienie pracowników do załatwiania spraw w imieniu dyrektora przedszkola. Pieczęcie i pieczątki.
9. Nadzór i kontrola nad pracodawcą:
a) uprawnienia organu prowadzącego wynikające z nadzoru wobec dyrektora szkoły;
b) organ sprawujący nadzór pedagogiczny jako organ kontrolujący dyrektora szkoły;
c) współdziałanie ze związkami zawodowymi;
d) nadzór i kontrola innych organów: PIP;
e) sądy pracy i sądy administracyjne.

Poznajmy się

Dane kontaktowe