Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Najczęściej wybierane pozycje

Tworzenie regulaminu pracy-organizacja i porządek w procesie pracy w szkole i placówce oświatowej

Kategoria: Zarządzanie i organizacja pracy placówki oświatowej

Korzyści ze szkolenia


Po szkoleniu uczestnik potrafi:
1. umieścić w regulaminie pracy zapisy dotyczące odzieży roboczej i wyposażenia
w środki ochrony indywidualnej, jeżeli w szkole są one wydawane,
2. ustalić systemy i rozkłady czasu pracy oraz okresy rozliczeniowe mając na uwadze,
że nie mogą być one sprzeczne z przepisami o czasie pracy,
3. określić porę nocną, wskazując konkretny okres 8 godzin w przedziale pomiędzy 21.00 a 7.00 jako obowiązującą w zakładzie pracy,
4. ustalić jako termin wypłaty konkretny dzień miesiąca,
5. podać, w jaki sposób pracownicy są informowani o ryzyku zawodowym,
6. określić sposób potwierdzania przez pracowników przybycia do pracy i obecności
w pracy,
7. ustalić, w jaki sposób pracownicy usprawiedliwiają nieobecność w pracy, określić dowody wymagane do usprawiedliwienia tej nieobecności oraz wskazać termin
i sposób dostarczania tych dokumentów do zakładu pracy,
8. wprowadzić informację o karach porządkowych i dyscyplinarnych określonych
w przepisach Kodeksu pracy i Karty

Program szkolenia


1.      Regulaminowe źródła prawa pracy.
2.      Pracodawcy zobowiązani do tworzenia regulaminu pracy.
3.      Treść regulaminu pracy – część normatywna i informacyjna. Regulacje obowiązkowe (wynikające z przepisów prawa pracy) i regulacje fakultatywne (usprawniające organizację pracy szkoły).
4.      Organizacja i porządek pracy w szkole.
5.      Katalog praw i obowiązków pracodawcy i pracownika wynikające z regulaminu pracy
i uwzgledniające specyfikę pracy w szkole.
6.      Zasady i tryb ustalania regulaminu pracy.
7.      Udział związków zawodowych w procesie uzgadniania regulaminu pracy. Ustalenie terminów uzgodnień regulaminu pomiędzy dyrektorem szkoły a zakładową (międzyzakładową) organizacją związkową.
8.      Regulaminu pracy w szkole/placówce oświatowej:
a)      informowanie pracodawcy o nieobecności w pracy;
b)      wypłacanie wynagrodzenia;
c)      systemy i normy czasu pracy;
d)     wykaz środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej
(przewidywany okres ich użytkowania).
9.      Zapoznanie pracowników z regulaminem pracy.
10.  Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie przepisów w zakresie prawa pracy.

Poznajmy się

Dane kontaktowe