Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Najczęściej wybierane pozycje

Jak dokonać aktualizacji dokumentacji szkoły. Tworzenie prawa wewnątrzszkolnego przez dyrektora

Kategoria: Zarządzanie i organizacja pracy placówki oświatowej


Opis szkolenia


Korzyści ze szkolenia


Głównym celem szkolenia jest pomoc dyrektorowi w uporządkowaniu i aktualizacji podstawowych dokumentów szkoły zgodnie z przepisami prawa:
- uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę na temat zasad i techniki tworzenia dokumentów szkolnych, takich jak: regulaminy, uchwały organów kolegialnych lub zarządzenia dyrektora, bez których nie sposób sobie wyobrazić prawidłowego funkcjonowania szkoły lub placówki,
- nasz ekspert wyjaśni także, jak właściwie przechowywać i aktualizować dokumenty szkolne,
Po odbytym szkoleniu dyrektor zyska pewność, które dokumenty, zarządzenia, decyzje są nieodzownym elementem funkcjonowania szkoły.

Program szkolenia


1. Omówienie regulacji prawnych 
2. Konstruowanie (ewaluacja, modyfikowanie) dokumentów niezbędnych w funkcjonowaniu placówki:
• Program wychowawczy i program profilaktyki.
• Koncepcja pracy szkoły/ placówki
• Dokumentacja udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
• System doradztwa zawodowego w gimnazjum
• Regulaminy szkolne
• Plany pracy
3. Akty normatywne o charakterze wewnętrznym: zarządzenia dyrektora i uchwały organów kolegialnych szkoły (budowa, konieczność podejmowania, obowiązek realizacji, sytuacje szczególne).
4.       Decyzje administracyjne dyrektora szkoły (budowa, powody,  w których są podejmowane).
5.       Pytania do wykładowcy- panel dyskusyjny.

Poznajmy się

Dane kontaktowe