Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Najczęściej wybierane pozycje

Budowanie systemu współpracy między dyrektorem szkoły, a organem prowadzącym w zakresie ruchu kadrowego

Kategoria: Reforma oświaty- zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy


Opis szkolenia

Przygotowanie dyrektorów oraz organów prowadzących do działań podejmowanych podczas ruchu kadrowego z uwzględnieniem ZMIAN W PRAWIE PRACY


Cele zajęć
1.      zbudowanie jednolitego systemy współpracy pomiędzy dyrektorami placówek oświatowych, a organem prowadzącym w zakresie ruchu kadrowego,
2.      zapoznanie uczestników szkolenia z elementami prawa oświatowego,
3.      zapoznanie uczestników szkolenia z elementami prawa pracy
4.      omówienie podstawowych błędów prawnych popełnianych podczas działań w trakcie ruchu kadrowego
5.      wskazanie podstaw odpowiedzialności prawnej

Korzyści ze szkolenia


1. uzyskanie większej świadomości co do konsekwencji nieprzestrzegania omawianych przepisów prawa oświatowego oraz prawa pracy
2. uzyskanie spokoju o prawidłowość swoich działań oraz związanej z nimi dokumentacji,
3. zyskanie umiejętności praktycznego zastosowania omawianych przepisów prawnych.

Program szkolenia


1. Umiejętność czytania przepisów prawnych i posługiwania się nimi w praktyce.
 
a)      wykładnia językowa,
b)      wykładnia celowościowa,
c)      wykładnia systemowa,
 
2. Nawiązywanie, modyfikacja, rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielami
 
a)       Nawiązywanie, zmiana i rozwiązywanie stosunku pracy – różne formy, warunki, podstawowe pojęcia, strony stosunku pracy, terminy;
b)      Rodzaje umów o pracę;
c)      Nawiązanie stosunku pracy poprzez mianowanie;
d)     Treść mianowania i umowy o pracę;
e)      Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem (trwałość stosunku pracy, wypowiedzenie, likwidacja szkoły, zmiany organizacyjne, stan nieczynny, wybór nauczyciela do zwolnienia z przyczyn organizacyjnych)
f)       Rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania z innych przyczyn niż organizacyjne;
g)      Wygaśnięcie stosunku pracy;
h)      Rozwiązanie umowy o pracę zawartej z nauczycielem na czas określony;
i)        Odprawa pieniężna.
 
3. Nawiązywanie, modyfikacja, rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami niepedagogicznymi – ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA PRACY
 
a)        Nawiązywanie, zmiana i rozwiązywanie stosunku pracy – różne formy, warunki, podstawowe pojęcia, strony stosunku pracy, terminy;
b)        Rodzaje umów o pracę;
c)        Zmiana warunków umowy o pracę (zmiana stanowiska, czasu trwania umowy)
d)       Rozwiązanie stosunku pracy (porozumienie stron, wypowiedzenie umowy)
e)        Wygaśnięcie stosunku pracy;
f)         Odprawa pieniężna.
g)        Zmiany w przepisach prawa pracy na stan z 2016 r.
 
4. Przygotowanie stosownej dokumentacji, aspekty praktyczne.
 
a)      Porozumienie zmieniające (konstrukcja, terminy)
b)      Wypowiedzenie (konstrukcja, terminy)
c)      zawiadamianie związków zawodowych
d)     sposoby zawiadomienia pracownika o rozwiązaniu stosunku pracy
 
5. Podstawy odpowiedzialności prawnej
a) rodzaje roszczeń,
b) przebieg postępowania sądowego – rola dyrektora szkoły oraz organu prowadzącego.
 
6. Zbudowanie systemu współpracy
System ma służyć stworzeniu jednolitej polityki zarządzania kadrami na terenie gminy. System ma za zadanie ograniczyć co najmniej  80 % problemów wynikających z realizacji polityki kadrowej szkół i placówek oświatowych. Wspólnie wypracowane i przestrzegane zasady ułatwią realizować politykę kadrową zgodnie z przepisami prawa oświatowego i prawa pracy.

Poznajmy się

Dane kontaktowe