Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Najczęściej wybierane pozycje

Polityka rachunkowości - Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych - zbiór instrukcji regulujących gospodarkę finansową.

Kategoria: Finanse i ksiegowość


Opis szkolenia

Szkolenie ma na celu uporządkowanie wiedzy uczestników w zakresie istoty polityki rachunkowości w części dotyczącej dokumentacji wewnętrznej - instrukcji i zarządzeń jako zbioru podstawowych i najważniejszych  dokumentów każdej  jednostki finansów publicznych oraz zastosowanie ich w celu prawidłowego funkcjonowania kontroli zarządczej,  Zapoznanie uczestników szkolenia z zakresem czynności głównego księgowego, pracowników finansowych, delegowanie uprawnień pracowników odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie gospodarki finansowej. Wskazanie odpowiedzialności kierownika jednostki sektora finansów publicznych w zakresie gospodarki finansowej. 

Korzyści ze szkolenia


- poznają podstawy prawne dotyczące opracowywania instrukcji w jednostkach sektora finansów publicznych,
-zapoznają się z wzorami instrukcji niezbędnych w celu prawidłowego funkcjonowania jednostki przy zachowaniu najwyższego stopnia skuteczności kontroli dokumentów finansowo-księgowych w praktyce,
- zapoznają się z poszczególnymi zarządzeniami niezbędnymi w sprawie ustalenia i wprowadzenia instrukcji i zarządzeń wraz z załącznikami,
- poznają praktyczne stosowanie art.68 ustawy o finansach publicznych-stosowanie i przestrzeganie oraz prawidłowe wdrożenie kontroli zarządczej, poprzez stosowanie odpowiednich procesów i procedur zawartych w instrukcjach wewnętrznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych,
-poznają zakresy obowiązków i odpowiedzialności pracowników komórek finansowych jednostek sektora finansów publicznych.

Program szkolenia


1.Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych.
2. Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania.
3. Instrukcja w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie.
4. Instrukcja magazynowa.
5. Instrukcja inwentaryzacyjna.
6. Instrukcja w sprawie gospodarki kasowej.
7.Zarządzenie w sprawie zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych.
8. Zarządzenie w sprawie krajowych podróży służbowych.
9. Zarządzenie w sprawie zasad zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok.
10.Wzory zakresów obowiązków pracowników komórki finansowej jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych.
11.Zakres odpowiedzialności dla kierownika jednostki i dla głównego księgowego   zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz ustawą o finansach publicznych.
12.Pytania uczestników.

Poznajmy się

Dane kontaktowe