Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Najczęściej wybierane pozycje

Polityka rachunkowości- aspekty prawne i praktyczne

Kategoria: Finanse i ksiegowość


Opis szkolenia

Szkolenie ma na celu uporządkowanie wiedzy uczestników w zakresie istoty polityki rachunkowości, jako jednego z podstawowych i najważniejszych  dokumentów każdej  jednostki budżetowej oraz przygotowanie do opracowania optymalnej polityki rachunkowości dla  własnej jednostki .Wykorzystanie niezbędnych narzędzi do osiągnięcia strategicznych celów jednostki

Korzyści ze szkolenia


1.Usystematyzowanie i uporządkowanie wiedzy pozwoli uniknąć błędów i da możliwości wprowadzenia we własnych systemach zarządzania rozwiązań przynoszących niewymierne efekty w postaci rozwiązań nie narażonych na naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
2.Minimum wiedzy księgowej maksimum wiedzy praktycznej pokarze świat cyferek z innej perspektywie. Rzeczy z pozoru trudne staną się dla uczestników szkolenia łatwe , zrozumiałe i przejrzyste.
3.Praktyczne wykorzystanie wiedzy i przepisów prawa do stworzenia własnej polityki rachunkowości w sposób pozwalający na rozwiązania zgodne z ustawą o rachunkowości, finansach publicznych oraz szczegółowymi rozporządzeniami dotyczącymi finansów publicznych i klasyfikacji budżetowej.
4.Wskazane obszary najczęstszych nieprawidłowości w konstrukcji prawnej polityki rachunkowości pozwolą na uniknięcie tych rozwiązań i nieprawidłowości we własnej dokumentacji wewnętrznej.
5.Dobrze opracowana polityka rachunkowości, to poczucie bezpieczeństwa i kom

Program szkolenia


1. Polityka rachunkowości jednostki i zakładu budżetowego – podstawy prawne. 

2. Zasady opracowania polityki rachunkowości jednostki budżetowej - część obligatoryjna i nieobligatoryjna:
a) określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych, 

b) zasady wyceny aktywów i pasywów, 

c) zasady ustalania wyniku finansowego dla jednostek budżetowych z (lub bez) rachunkiem dochodów własnych (działalność oświatowa) oraz zasady ustalania wyniku finansowego
d) wykaz kont księgi głównej - ewidencji syntetycznej
e) przyjęte zasady księgowania operacji gospodarczych na kontach księgi głównej, 

f) zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych - ewidencji analitycznej i powiązanie kont analitycznych z kontami księgi głównej, 

g) wykaz przyjętych uproszczeń, 

h) przyjęte zasady ewidencji, rozliczania i kalkulacji kosztów w ramach rozwiązań dopuszczonych ustawą, 

i) ewidencja należności i odsetek od należności, odpisy aktualizujące należności, 

j) ewidencja wydatków, 

k) zasady dotyczące gospodarowania majątkiem trwałym, w tym m.in.  inwestycji, remontów, prowadzenia  księgi inwentarzowej, likwidacji majątku czy  dokonywania odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych,

l) opis systemu przetwarzania danych,

m) zasady ochrony danych,
3. Odpowiedzialność kierownika jednostki i głównego księgowego za politykę rachunkowości.

4. Najczęściej spotykane nieprawidłowości w politykach rachunkowości jednostek   budżetowych.

5. Przykłady i odpowiedzi na pytania.

Poznajmy się

Dane kontaktowe