Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Zasady Reklamacji

 
Zapoznaj się z zasadami Reklamacji szkolenia Rady Pedagogicznej
 
Pobierz
Najczęściej wybierane pozycje

System bezpieczeństwa w szkole- bezpieczeństwo pracy i nauki

Kategoria: Zarządzanie i organizacja pracy placówki oświatowej


Opis szkolenia

Szkolenia ma za zadanie wsparcie dyrektorów szkół w budowaniu systemu bezpieczeństwa w szkole, wzmocnienie ochrony zdrowia i życia dzieci podczas pobytu w szkole i poza nią (w trakcie drogi do szkoły, na wycieczce, imprezie masowej), uwrażliwienie na sprawy bezpieczeństwa (w tym bezpieczeństwa psychicznego) dzieci  i młodzieży, skuteczne rozwiązywania konfliktów na terenie szkoły, zapewnienie możliwości wsparcia psychologicznego społeczności szkolnej w sytuacjach trudnych i kryzysowych, współpraca - standaryzacja i koordynacja działań w z innymi jednostkami w obszarze bezpieczeństwa, zmniejszenie rozmiaru zachowań patologicznych.

Korzyści ze szkolenia


Celem zajęć jest pokazanie sposobu wprowadzenia w szkole systemu bezpieczeństwa.
korzyści dla uczestników:
1. Nabycie umiejętności działania w sytuacji niespodziewanego, niekorzystnego wydarzenia/wydarzeń o szerokim zasięgu w otoczeniu szkoły lub w niej samej;
2. Planowanie podejmowania skutecznych działań w trakcie trwania sytuacji kryzysowej i po jej zakończeniu;
3. Kształtowanie umiejętności kontaktów z mediami, nauka ochrony wizerunku szkoły/placówki;
4. Doskonalenie umiejętności pracy z radą pedagogiczną w kierunku opracowania strategii działań antykryzysowych na terenie szkoły/placówki;
5. Nabycie umiejętności organizacji pracy zapewniającej bezpieczeństwo pracy i nauki, prowadzenie właściwej dokumentacji z tym związanej;
6. Zwiększenie świadomości związanej z odpowiedzialnością prawną za naruszenie przepisów prawa oświatowego dotyczącego bezpieczeństwa pracy i nauki.

Program szkolenia


1. Wstęp. Pojęcia podstawowe:
·         Przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa;
·         Zasady bezpieczeństwa w programie wychowawczy i programie profilaktyki
2. Bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę:
·         Zajęcia obowiązkowe, dodatkowe;
·         Wycieczki;
·         Przerwy międzylekcyjne;
3. Sytuacje kryzysowe w szkole:
·         Pożar;
·         Powódź;
·         Zagrożenie terrorystyczne;
·         Podejrzany przedmiot lub przesyłka w szkole;
·         Zagrożenie bombowe;
·         Zabójstwo/samobójstwo;
·         Próba samobójcza ucznia;
·         Choroba zakaźna na terenie szkoły;
·         Skażenie chemiczne lub biologiczne;
·         Narkotyki na terenie szkoły;
·         Uczeń pod wpływem narkotyków/alkoholu na terenie szkoły
4.Bezpieczeństwo pracy i nauki:
·         Prowadzenie prac remontowych na terenie szkoły;
·         Regulamin pracy;
·         Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp;
·         Ryzyko zawodowe;
·         Badania lekarskie;
5. Odpowiedzialność prawna pracowników szkoły
6. Zapisy dotyczące bezpieczeństwa w prawie wewnątrzszkolnym:
·         Statut szkoły;
·         Zarządzenia dyrektora;
·         Uchwały rady pedagogicznej;
·         Uchwały rady szkoły;
·         Uchwały rady rodziców
7. Szkolne portfolio bezpieczeństwa:
·         Zasady tworzenia
8. Podsumowanie

Poznajmy się

Dane kontaktowe