Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Najczęściej wybierane pozycje

Dokumentowanie pracy rady pedagogicznej. Protokółowanie zebrań rady pedagogicznej w postaci tradycyjnej i elektronicznej

Kategoria: Zarządzanie i organizacja pracy placówki oświatowej


Opis szkolenia

Celem głównym zajęć jest dostarczenie informacji o sposobach i metodach prowadzenia protokolarza zebrań rady pedagogicznych.

Udział w szkoleniu pozwoli Państwu właściwie zorganizować proces protokołowania zebrań rady pedagogicznej zgodnie z obowiązującym prawem, regulaminem rady oraz zasadami pracy biurowej.

Korzyści ze szkolenia


1. znają zasady tworzenia protokołów z zebrań organów kolegialnych,
2. potrafią właściwie i zgodnie z zasadami prowadzić protokolarz zebrań rady pedagogicznej

Program szkolenia


1.    Rada pedagogiczna jako kolegialny organ szkoły:
·   uprawnienia i zadania ustawowe rady pedagogicznej,
·   zasady prowadzenia zebrań rady pedagogicznej,
·   budowa uchwały rady pedagogicznej,
·   rodzaje uchwał rady pedagogicznej,
·   regulamin rady pedagogicznej
2.    Ogólne zasady sporządzania protokołów – pułapki protokołowania:
·   niedostateczne przygotowanie,
·   własna niepewność,
·   problemy ze słuchaniem,
·   pośpiech,
·   brak notatek,
·   nieprzejrzysta forma,
·   zabarwienie emocjonalne,
·   rezygnacja,
·   nieprofesjonalne sformułowania,
3.    Protokołowanie w wersji tradycyjnej – wzór protokołu „załącznikowego”.
4.    Protokołowanie z wykorzystaniem technologii komputerowej:
·   problemy techniczne (edytor tekstu, formatowanie tekstu, przechowywanie kopii na nośniku, wykorzystanie poczty elektronicznej),
·   stosowanie jednolitych dokumentów,
·   tworzenie księgi protokołów.
5.    Podsumowanie
 

Poznajmy się

Dane kontaktowe