Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Najczęściej wybierane pozycje

Zmienione zasady gromadzenia danych w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) w roku szkolnym 2017/2018. Ochrona danych osobowych w zbiorach zgromadzonych w szkole

Kategoria: Reforma oświaty- zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy


Opis szkolenia

Zmiany w ustawie o systemie informacji oświatowej (SIO) związane są z kwestiami technologicznymi jej funkcjonowania  i dotyczą nowych rozwiązań architektury systemu, usprawnienia komunikacji użytkowników oraz modyfikacji schematu przekazywania danych. Przewidziano również pewne uproszczenie sposobu zbierania danych gromadzonych w systemie.
System Informacji Oświatowej zostanie skonsolidowany. Dzięki temu dane w systemie będą tylko w centralnej bazie SIO, będą do niej wprowadzane przez aplikację internetową, a nie przez bazy lokalne.

Zgodnie ze zmianami, System Informacji Oświatowej będzie stanowić jedna baza danych SIO (centralna baza), której administratorem będzie MEN. Dane będą przekazywane do SIO za pośrednictwem aplikacji internetowej, przez przeglądarkę internetową.

Zgodnie z nowelą odejdzie się od gromadzenia w SIO m.in. danych indywidualnych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej czy socjalnej na rzecz danych zbiorczych.
W noweli są także przepisy nowelizujące przyjęte w grudniu ub.r. ustawy: Prawo oświatowe i Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe. Chodzi o zmiany doprecyzowujące i porządkujące m.in. funkcjonowanie klas łączonych, eksperymentu edukacyjnego, postępowania rekrutacyjnego do klas wyższych szkół sportowych, szkół branżowych II stopnia oraz przyjmowania do szkół uczniów przybywających z zagranicy w roku szkolnym 2016/17.

Większość przepisów nowelizacji dotyczących SIO wchodzi w życie 24 lipca 2017 r. 

Zaproponowany termin umożliwi wpisanie ważnych danych dotyczących szkół i placówek oświatowych do systemu przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Korzyści ze szkolenia


Na zajęciach pokażemy Państwu:
- zakres i zasady wprowadzania danych do Systemu Informacji Oświatowej (SIO) zgodnie ze zmianami wprowadzanymi od 24 lipca 2017 r.,
- techniczne wymogi dotyczące sposobów wprowadzania danych do SIO;
- podstawowe zasady ochrony danych osobowych zgromadzonych w zbiorach prowadzonych elektronicznie i papierowo w szkole/placówce.

Program szkolenia


  1. Wstęp – podstawy prawne
·         Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji o światowej (Dz. U. Nr 49, poz.463 ze zm.),
·         Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 139,  poz. 814),
·         Ustawa z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz.941),
·         Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej (Dz.U., poz.1639),
·         Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 9439)
·         Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (  Dz. U. z 20016 r., poz.922),
  1. Nowe procedury związane z funkcjonowaniem SIO:
·         Procedury związane z uprawnieniami do dostępu do bazy danych SIO (składanie wniosków o udzielenie upoważnienia, cofanie upoważnień, przedłużanie uprawnień),
·         Zmiany w Rejestrze  Szkół i Placówek Oświatowych związane r reformą systemu edukacji,
·         Nowa procedura weryfikacji ucznia i nauczyciela,
·         Zmiana schematu przekazywania danych do SIO,
·         Terminy udostępniania SIO w wersji przeglądarkowej,
·         Zmiany terminów wprowadzania danych do SIO,
·         Zmiany w zakresie gromadzonych danych.
  1. Aspekty techniczne związane z wprowadzeniem danych do SIO:
·         Instalacja przeglądarki na komputerze,
·         Sposoby wprowadzania danych
  1. Praktyczne aspekty gromadzenia danych w zmodernizowanym SIO w poszczególnych modułach:
·         Wprowadzanie danych do poszczególnych modułów programu,
·         Modyfikacja danych wprowadzonych,
·         Postępowanie z osobami  niezweryfikowanymi,
  1. Podstawowe zasady ochrony danych osobowych w zbiorach gromadzonych w szkole/placówce:
·         Podstawowe pojęcia – zasady ochrony danych osobowych,
·         Zbiory danych osobowych gromadzone w szkole/placówce,
·         Przetwarzanie danych osobowych,
·         Dokumentacja przetwarzania danych osobowych,
·         Odpowiedzialność za naruszenie zasad ochrony danych osobowych,
  1. Podsumowanie:
·         Odpowiedzi na pytania,
·         Bazy wiedzy na temat SIO
·         Wsparcie merytoryczne i techniczne dla uczestników poprzez kontakt e-mailowy z wykładowcą w ciągu 1 miesiąca od daty szkolenia

Poznajmy się

Dane kontaktowe