Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Zasady Reklamacji

 
Zapoznaj się z zasadami Reklamacji szkolenia Rady Pedagogicznej
 
Pobierz
Najczęściej wybierane pozycje

FUNKCJONOWANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH- ASPEKTY PRAWNE I PRAKTYCZNE W ŚWIETLE ZMIAN W NOWYCH JEDNOSTKACH TWORZONYCH LUB PRZEKSZTAŁCONYCH W ZWIĄZKU REFORMĄ OŚWIATY

Kategoria: Finanse i ksiegowość


Opis szkolenia

Szkolenie ma na celu uporządkowanie wiedzy uczestników w zakresie istoty funkcjonowania, wdrażania, monitorowania, kontrolowania oraz udoskonalania prawidłowo funkcjonującego Systemu Kontroli Zarządczej w nowo utworzonej lub w przekształconej placówce oświatowej.
Przedstawimy zakres niezbędnych zarządzeń, które tworzą zbiór podstawowych i najważniejszych  dokumentów każdej  jednostki finansów publicznych oraz zastosowanie ich w celu prawidłowego funkcjonowania kontroli zarządczej, wskazanie obszarów jej funkcjonowania. Zapoznanie uczestników szkolenia z zakresem czynności głównego księgowego, pracowników finansowych, delegowanie uprawnień pracowników odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie gospodarki finansowej. Wskazanie odpowiedzialności kierownika jednostki sektora finansów publicznych w zakresie gospodarki finansowej w świetle zmian prawnych w 2017 roku i ich przełożenia na System Kontroli Zarządczej.

Korzyści ze szkolenia


- poznają podstawy prawne dotyczące opracowywania stosownej dokumentacji tworzącej System Kontroli Zarządczej
- poznają praktyczne stosowanie art.68 ustawy o finansach publicznych-stosowanie i przestrzeganie oraz prawidłowe wdrożenie kontroli zarządczej, poprzez stosowanie odpowiednich procesów i procedur zawartych w instrukcjach wewnętrznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych,
-poznają zakresy obowiązków i odpowiedzialności pracowników komórek finansowych jednostek sektora finansów publicznych.

Program szkolenia


1.Geneza kontroli zarządczej oraz jej istota – zbiór regulacji prawnych.
2.Kontrola zarządcza a kontrola wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych.
3.Różnice między kontrolą a audytem, między kontrolą finansową a kontrolą
   zarządczą.
4.Art.68 i art.69 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
   (Dz. U. 09. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.)
5. Standardy Kontroli Zarządczej dla sektora finansów publicznych”, określone w Komunikacie nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 roku – szczegółowe omówienie
Ø  środowisko wewnętrzne
Ø  cele i zarządzanie ryzykiem
Ø  mechanizmy kontroli
Ø  informacja i komunikacja
Ø  monitorowanie i ocena
 
6. Komunikat nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie  
    szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i
    zarządzania ryzykiem.
7.Komunikat nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie szczegółowych 
   wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów   
    publicznych – szczegółowe omówienie narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia
   samooceny.
8.Odpowiedzialność kierownika jednostki sektora finansów publicznych w świetle kontroli zarządczej i jej standardów – wymogi ustawowe (kontrola wewnętrzna w jednostkach obsługujących i w jednostkach obsługiwanych) - w świetle zmian w 2017 roku.
9.Odpowiedzialność głównego księgowego sektora finansów publicznych w świetle kontroli zarządczej i jej standardów – wymogi ustawowe (kontrola wewnętrzna)- w świetle zmian w 2017 roku.
10.Odpowiedzialność cywilno-prawna nauczycieli a system kontroli zarządczej.
11.Kontrola zarządcza a naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
12.Gospodarka kasowa, gospodarka magazynowa, polityka rachunkowości oraz ochrona zasobów - inwentaryzacja – (szczegółowe omówienie w świetle odpowiedzialności kierowników jednostek oraz naruszenie dyscypliny finansów publicznych w w/w obszarach. Umocowania prawne w Ustawie o rachunkowości).
13.System kontroli Zarządczej jak przygotować się do tworzenia systemu , jak wdrożyć, jak monitorować, jak kontrolować i jak udoskonalać w jednostkach nowo utworzonych oraz w przekształconych w świetle zmian związanych z Reformą Oświaty w 2017 roku.

Poznajmy się

Dane kontaktowe