Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Najczęściej wybierane pozycje

Nowe wymagania wobec szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. Nowe zasady oceny pracy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych poprzez prowadzoną ewaluację zewnętrzną

Kategoria: Reforma oświaty- zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy


Opis szkolenia

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949 ) w art. 44 ust. 3 daje upoważnienie Ministrowi Edukacji Narodowej do wydania rozporządzenia w sprawie wymagań wobec szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.
Minister Edukacji Narodowej przygotował stosowne rozporządzenie, które weszło w życie w dniu 1 września 2017 r. i będzie stanowiło podstawę do oceny pracy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych poprzez prowadzoną ewaluację zewnętrzną.
Szkolenie przygotowuje do spełnienia tego zadania.

Korzyści ze szkolenia


1.Poznanie wymagań świadczących spełnianiu wymagań jakościowych pracy szkoły/placówki określonym przez Ministra Edukacji Narodowej.
2.Umiejętność zaplanowania działań szkoły/placówki prowadzących do wypełnienia zadań wynikający z art.44 ustawy.

Program szkolenia


. Wstęp. Pojęcia podstawowe:
 • Art.44 ustawy prawo oświatowe
 • Rozporządzenie MEN z dnia……………….w sprawie wymagań wobec szkół i placówek
 • Jakość pracy szkoły, wskaźniki jakości
2 Działania szkoły dotyczące efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych:
 • Realizacja podstawy programowej
 • Kształtowanie postaw i zachowań uczniów
3. Działania szkoły dotyczące organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki:
 • Organizacja procesów edukacyjnych
 • Wspomaganie uczniów
4. Działania szkoły dotyczące tworzenia warunków do rozwoju i aktywności uczniów:
 • Współpraca wśród uczniów
 • Aktywność uczniów
5. Działania szkoły dotyczące współpracy z rodzicami:
 • Wpływ rodziców na życie szkoły
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym
6. Działania szkoły dotyczące zarządzania szkołą:
 • Rozwój szkoły poprzez właściwe zarzadzanie jej zasobami      
7. Tworzenie mapy jakości szkoły
8. Podsumowanie

Poznajmy się

Dane kontaktowe