Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Najczęściej wybierane pozycje

ORGANIZACJA SYSTEMU POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZGODNIE Z NOWYM ROZPORZĄDZENIEM MEN Z DNIA 09 SIERPNIA 2017 R. (DZ.U. Z 2017, POZ. 1591)

Kategoria: Reforma oświaty a funkcjonowanie placówki oświatowej


Opis szkolenia

Ministerstwo Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2017/2018 będzie monitorowało organizację pomocy psychologiczno - pedagogicznej we wszystkich typach szkół w związku z wejściem w życie od 1 września 2017 r. nowych zapisów prawa oświatowego. Szkolenie ma na celu pomoc we wdrożeniu w szkole, przedszkolu, placówce zmian z nich wynikających, dostosowaniu dokumentacji, tak by funkcjonowanie systemu pomocy spełniało wszystkie wymagania oraz przygotowanie wychowawców, nauczycieli i specjalistów do nowych zadań.

Korzyści ze szkolenia


Uczestnicy po szkoleniu:
1. Znać będą nowe zapisy w prawie oświatowym dotyczące pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolu, szkole.
2. Wiedzieć będą jakie zmiany wprowadzić do organizacji i dokumentowania systemu pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolu, szkole, by spełnić wymagania MEN.
3. Otrzymają praktyczne wskazówki jak wywiązywać się z nowych zadań w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolu, szkole, zgodnie z nowymi rozporządzeniami MEN.

Program szkolenia


1.      Zmiany w przepisach prawa dotyczące pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
2.      Kształcenie indywidualne zgodne z nowymi rozporządzeniami MEN.
3.      Nowe formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej:  zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się, rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne, zindywidualizowana ścieżka kształcenia.
4.      Nowe zadania wychowawców, nauczycieli, specjalistów.
5.      Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów, indywidualnych możliwości psychofizycznych oraz czynników środowiskowych utrudniających funkcjonowanie ucznia w szkole - przykłady metod, technik i narzędzi.
6.      Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolu, szkole - praktyczne wskazówki,
7.      Dokumentowanie systemu pomocy psychologiczno - pedagogicznej - wzory dokumentów - procedury, IPET-y, wnioski, pisma, inne formularze.
8.      Analiza i podnoszenie efektywności udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej - sposoby, realizacja wniosków.
9.      Współpraca z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi.
10.  Pytania do wykładowcy.

Poznajmy się

Dane kontaktowe