Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Najczęściej wybierane pozycje

PRZEWODNIK DYREKTORA PO DOKUMENTACJI I NADZORZE. NOWE ZADANIA DYREKTORA W NADZORZE PEDAGOGICZNYM I DOKUMENTACJI WEWNĄTRZSZKOLNEJ WYNIKAJĄCE ZE ZMIAN W PRAWIE OŚWIATOWYM

Kategoria: Reforma oświaty a funkcjonowanie placówki oświatowej


Opis szkolenia

Nowe przepisy prawa nakładają na dyrektora i nauczycieli nowe zadania związane z realizacją zadań i tworzeniem nowych dokumentów wewnątrzszkolnych. Każda szkoła /placówka jest zobowiązana do tworzenia, realizowania, i modyfikowania obowiązujących dokumentów. Dokumenty, ich zawartość, sposób wprowadzenia do realizacji w szkole/placówce jest warunkiem koniecznym do jej prawidłowego funkcjonowania. Na szczególną uwagę zasługuje realizacja i sposób dokumentowania nadzoru pedagogicznego, zgodnie z nowymi zmianami. Podczas szkolenia przedstawimy nowe rozwiązania dotyczące nadzoru pedagogicznego, pokażemy przykładowe rozwiązania dotyczące dokumentów szkolnych, podpowiemy, jakie zadania zlecić zespołom, aby ich praca przyniosła efekty, jakie podjąć działania, aby włączyć do współpracy rodziców, na co zwrócić uwagę w nowych dokumentach wewnątrzszkolnych i jak je wprowadzić. Szkolenie uporządkuje informacje dyrektora o tak ważnym obszarze pracy szkoły.

Korzyści ze szkolenia


1. Słuchacz pozna różne sposoby realizacji zadań z nadzoru pedagogicznego oraz dokumentowania działań w tym zakresie.
2. Uczestnik szkolenia pozna aktualne przepisy prawa oświatowego związane z tworzeniem, realizacją i modyfikacją dokumentów niezbędnych w funkcjonowaniu placówki.
3. Słuchacz potrafi zgodnie z przepisami prawa zbudować dokumenty takie jak: statut, program wychowawczo - profilaktyczny, dokumenty związane z nadzorem i nowymi rozwiązaniami tym obszarze, szeroko rozumianą dokumentację dotycząca pomocy psychologiczno- pedagogicznej, wynikającą z licznie zmienionych przepisów prawa.
4.Słuchacz będzie wiedział, w jaki sposób po wprowadzeniu przepisów prawa dostosować dokumenty szkolne do nowych wymogów.

Program szkolenia


1.    Ogólne zmiany dotyczące dokumentacji wynikające z ustaw i aktów prawnych – krótkie zestawienie.
2.    Zmiany w zakresie wymagań wobec szkół i placówek – rozporządzenie
z dnia 11 sierpnia  (Dz. U. z 2017r.,poz. 1611) – omówienie przykładowych rozwiązań, ustalenie zadań podnoszących jakość pracy szkoły/placówki.
3.    Nadzór pedagogiczny po nowemu, zmiany wynikające z nowego rozporządzenia, dokumentowanie i monitorowanie zadań wynikających z nadzoru.
4.    Nowa rola dyrektora i członków rady pedagogicznej w realizacji zadań wynikających z nadzoru, wymagań i kierunków polityki oświatowej państwa.
5.    Nowa budowa statutu  – aktualność zapisów według obowiązujących przepisów prawa, przykładowe rozwiązania.  Zmiany wynikające z ustawy-Prawo oświatowe i innych aktów prawnych mające wpływ na zapisy w statucie.
6.    Program wychowawczo – profilaktyczny – obowiązujące zmiany. Włączenie do działań profilaktycznych rodziców, znaczenie diagnozy w tworzeniu dokumentów i realizacji zadań.
7.    Dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej – omówienie zmian, sposobu dokumentowania, ustalenie procedur:
a)    nowe pojęcie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ustalenie zadań;
b)    zadania związane z kształceniem uczniów niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie, nowa dokumentacja;
c)    nauczanie indywidualne - nowe rozwiązania i niezbędna dokumentacja;
d)    indywidualny tok nauczania i program jako wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego, nowe rozwiązania w tym zakresie;
e)    wczesne wspomaganie dzieci i ich rodziców  - jak zaplanować i realizować zadania z nowego rozporządzenia
8.    Prognozowane zmiany dotyczące awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli- omówienie, zaplanowanie rozwiązań.
9.    Kontrola dokumentacji przebiegu nauczania, wychowania i opieki – zmiany w przepisach prawa.
10.  Panel dyskusyjny.

Poznajmy się

Dane kontaktowe